👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talking

Skapad 2022-05-25 15:50 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Engelska
Lets talk about... Under dina tre år på 4-6 kommer du att få träna på att prata om olika ämnen och saker på engelska.

Innehåll

Varför gör vi det här?

I vår läroplan står det att:

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Hur ska vi arbeta?

I alla arbetsområden behöver träna på att prata engelska. Vi kommer bl.a. att:

 • do walk and talks
 • play board games
 • talk about topic cards
 • practise old national tests
 • present an animal to a classmate

Bedömning

Vid flera tillfällen under skolåren på 4-6 kommer jag att bedöma din förmåga att prata och formulera dig i samtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6

Matriser

En
Talking

En lärandematris kring de muntliga förmågorna att tala och samtala på engelska samt att förstå det som sägs.

>
>>
>>>
Berätta, redovisa
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan uttrycka dig enkelt och göra dig förstådd.
Du kan uttrycka dig tydligt och med viss flyt.
Du kan uttrycka tydligt och med flyt. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Förtydliga, förbättra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan göra någon enkel förbättring när du pratar så att det blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra några enkla förbättringar när du pratar så att det blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra flera enkla förbättringar när du pratar så att det blir tydligare och mer varierande.
För samtalet framåt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du bidrar något till att leda samtalet framåt.
Du bidrar till att leda samtalet framåt och förbättrar det något.
Du för samtalet framåt och förbättrar det.
Strategier för att bli förstådd
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan välja och använda någon strategi som gör att du lättare blir förstådd.
Du kan välja och använda några strategier som gör att du lättare blir förstådd.
Du kan välja och använda flera strategier som gör att du lättare blir förstådd.
Förstå och reagera
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan förstå det viktigaste innehållet när någon talar enkel engelska lugnt och tydligt om saker du känner till så att du kan hålla en konversation.
Du kan förstå det mesta av innehållet när någon talar engelska lugnt och tydligt om saker du känner till så att du kan hålla en konversation. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska när någon talar lugnt och tydligt om saker du känner till så att du kan hålla en konversation. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.