👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was hast du am Wochenende gemacht? del 2

Skapad 2022-05-26 09:26 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Du lär dig att använda starka verb i perfekt och att använda sein som hjälpverb.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • Hur man bildar perfekt av starka verb.
  • Använda sein som hjälpverb.
  • Kunna berätta om någons helg och använda perfekt. 

 

 

Så här kommer du att arbeta:

Läsa texter i boken

Göra övningar i boken

Lyssna på genomgångar

Lyssna på dialoger

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

En muntlig uppgift (beskriv någons helg)

Planerad tidsåtgång:

Ca 3 veckor

Matriser

M2
Was hast du am Wochenende gemacht?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig muntligt
Du behöver öva mer på att berätta om någons helg.
Du kan berätta på ett enkelt sätt om någons helg.
Du kan berätta med visst flyt och variation om någons helg
Du kan berätta med sammanhang, flyt och variation om någons helg.
Använda perfekt
ordföljd
Ordföljden gör att en tysktalande person skulle ha svårt att förstå innehållet i det du säger.
Ordföljden blir ibland felaktig, men innehållet går ändå att förstå för en tysktalande person.
Ordföljden är oftast rätt. En tysktalande skulle förstå det du säger.
Ordföljden är korrekt och du använder dig av en komplex satsbyggnad.
Använda perfekt
Huvudverbets böjning (perfekt particip)
Du böjer inte verben korrekt i perfekt particip.
Du böjer de flesta verben enligt ge-t-regeln, även de starka. Du har inte riktigt koll på undandtagen.
Du böjer både svaga och starka verb på ett relativt korrekt sätt. Du kommer oftast ihåg undantagen.
Du böjer svaga och starka verb korrekt, även undantagen.
Hjälpverben haben eller sein
Du glömmer hjälpverbet i meningarna.
Du använder hjälpverb, ibland i fel form. En tysktalande skulle förstå innebörden i meningarna.
Du använder hjälpverb, oftast i rätt form. En tysktalande förstår det du säger.
Du använder både haben och sein som hjälpverb på ett relativt korrekt sätt. En tysktalande förstår det du säger.
Strategi för interaktion
Du ställer inte frågor eller använder några strategier för att förbättra kommunikationen.
Du ställer frågor för att förbättra kommunikationen.
Du ställer frågor och/eller omformulerar dig själv för att förbättra kommunikationen.
Du ställer frågor och/eller omformulerar dig själv för att förbättra kommunikationen. Frågorna fördjupar eller breddar samtalet.