👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud åk 7

Skapad 2022-05-26 09:33 i Apelskolan Falkenberg
Du lär dig mer om ljud, vad ljud är, hur det utbreder sig, ljudstyrka, decibel, frekvens. Ljud i rymden, eko, resonans. Hur hör vi människor? Örats anatomi. Mobiltelefoner och telefoner.
Grundskola 7 Fysik
Du lär dig mer om ljud, vad ljud är, hur det utbreder sig, ljudstyrka, decibel, frekvens. Ljud i rymden, eko, resonans. Hur hör vi människor? Örats anatomi. Mobiltelefoner och telefoner.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du lär dig mer om ljud, vad ljud är, hur det utbreder sig, ljudstyrka, decibel, frekvens. Ljud i rymden, eko, resonans. Hur hör vi människor? Örats anatomi. Mobiltelefoner och telefoner.

Bedömning - vad och hur

 • Grunderna testas av med häften. Läs och svara på frågor. Frågorna lämnas in.
 • Fördjupning för att visa mer: skriver en text

Undervisning och arbetsformer

 • Filmer begreppa
 • Häften Tengnäs
 • Genomgångar
 • Praktisk labb 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9