👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6 La familia de María

Skapad 2022-05-26 15:45 i Svanberga skola Norrtälje
Språk år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med kapitlet La familia de María

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.14-21

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Berätta om dig själv 
 • Berätta om din familj
 • Berätta om utseende

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

  

 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Arbete i bok/Digilär
 • Prov vecka 20

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Arbeta med texter och övningar i boken eller Digilär
 • Genomgångar och diskussioner på lektionerna
 • Träna på ord/fraser

Matriser

M2
Spanska år 6 Berätta om dig och någon annan

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Läsa
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå texter.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet.
Lyssna
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå tal.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Skriva framställning
Presentera sig i skrift.
 • M2
Du behöver träna mer på att skriva.
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser.
Grammatik
Vi har tränat på verb "Soy" = jag är "es" = han/hon är, "tengo" = jag har "tiene" = han/hon har samt "mi/mis" = min/mina
Du behöver träna mer på grammatiken
Du är (relativt) säker på grammatiken