👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Saltkråkan HT21-VT22 - Förskola och hem - Ht21/Vt22

Skapad 2022-05-27 09:59 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Saltkråkan, Norra Hultets förskola
Förskola
2.4 Förskola och hem - För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Arbeta för att skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavare och barn, där barnets trivsel, utveckling och lärande står i centrum. 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

-Öppen och tydlig kommunikation både muntligt och via mail. 

-Vi skickar ut informationsbrev vid behov och månadsdokumentation en gång i månaden. 

 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Hur har vi arbetat utifrån våra målområden under ht21?

-Vi har skickat information minst en gång i månaden via unikum samt dokumentation kring barngruppens lärande. 

-Varje barn har också fått minst ett inlägg i sin lärlogg där vårdnadshavare kan se barnets utvecklig. 

- Vi har haft daglig kontakt med information både muntligt eller via telefon kring deras barns dag på förskolan. 

 

Vilka förutsättningar och möjligheter har vi gett vårdnadshavarna till delaktighet och inflytande?

Genom kartläggningssamtal har vi öppnat upp för att vårdnadshavare ska kunna säga vad deras barn behöver i vår verksamhet. Genom daglig kommunikation med vårdnadshavare har de haft möjlighet att tycka till och påverka. 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Genom vårdnadshavarenkäten har de haft möjlighet att göra sin röst hörd och påverka vad vi behöver förbättra i verksamheten. Dock var det inte så stort deltagande men vi hoppas kunna ligga på mer nästa år så att alla svarar på den. Vi har varit bättre på under våren att skicka ut dokumentationer på unikum både i grupp och individuellt. Informationsbrev har skickats ut vid behov. 

 

 

Hur har vi genomfört det? (Innehåll, upplägg etc?)

Vi börjar månadsbreven direkt när månaden startar och sedan fyller på under månadens gång med dokumentation kring barngruppen. Vi gör dokumentation kring enskilda barn när det sker ett lärande och vi krystar inte fram ett inlägg. 

Informationsbrev kring partiska saker såsom kläder, sjukdomar, solkräm mm informerar vi om vid behov. 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev?

Vi är trygga med den kommunikation vi har med vårdnadshavare idag. 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

Att vi skapat en bra relation och kommunikation redan vid inskolningen med vårdnadshavarna. 

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet vi erbjuder?

De kommer och berättar för oss muntligt att de ser vad vi gör i verksamheten via unikum. De berättar också att barnen berättar hemma vad de gör eller visar deras färdigheter vad de lärt sig. 

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Vi fortsätter som vi gjort fram till idag. Viktigast är att ha en bra muntlig kommunikation med vårdnadshavarna. Vi vill dock att de ska våga komma till oss direkt om de är missnöjda med något i vår verksamhet. 

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Att majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda med vår verksamhet och kommer och meddelar det muntligt för oss. 

Vårdnadshavarna har visat engagemang kring vårt tema Babblarna då de hjälpt till när Bibbi har följt med hem till några barn i gruppen. De har fotograferat och dokumenterat Bibbis äventyr i deras hem. 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Vi har arbetat fram ett sätt som vi pedagoger känner oss bekväma med. Vi vill på ett så smidigt sätt nå ut till vårdnadshavarna så alla får samma information. 

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Att vårdnadshavare inte vågat kontakta oss med missnöje utan mailat vår chef. Vi vet inte varför de inte kommer till oss, men vi har förmedlat att vi verkligen vill att de ska komma direkt till oss. Vi har uttryckt att vi alltid är i tankarna om att vilja göra om och göra rätt. 

Har vi genom våra insatser gett vårdnadshavare goda förutsättningar och möjligheter att känna sig delaktiga och kunna utöva inflytande på verksamheten/utbildningen?

Genom vårdnadshavarenkäten har de haft möjlighet att göra sin röst hörd och påverka vad vi behöver förbättra i verksamheten. Även via dokumentation och information har vi gett dem möjlighet att påverka vår verksamhet. 

Vi kan alltid bli bättre i vårt arbete kring att informera om hur viktigt det är med deras åsikter. Vi tar med oss detta och gör en större insatts till hösten. 

 

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet och utbildning vi erbjuder?

De är bra på att respondera våra dokumentationer och när vi skickat ut information så ser vi ganska snabbt att majoriteten tagit till sig det vi informerat om, tex att det kommer mer kläder, barnen är insmorda på morgonen, det kommer mer blöjor mm. 

Hur märks det bland vårdnadshavarna?

Se det som skrevs ovan. 

 

Är vi på rätt väg?

Ja men vi kan alltid utveckla kommunikationen och samarbetet med vårdnadshavarna. 

 

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra i samarbetet - Förskola och hem-?

Vi bevarar allt som är bra och utvecklar det mer så att vi bli ännu bättre.