👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gestalta Alla Barns Rätt med digitala verktyg

Skapad 2022-05-27 10:38 i Förskolan Skogsbrynet Falun
Vi använder oss av olika appar som exempelvis Puppet Pals HD, NE-Berätta eller IMovie för att på ett lustfyllt sätt arbeta med Barnkonventionen och Alla Barns Rätt.
Förskola
Lustfyllt lärande kring Alla Barns Rätt genom användandet av digitala verktyg.

Innehåll

Mångruppen består av sex barn i åldern 5-6 år. De har under en tid arbetat med Green Screen för att gestalta Alla Barns Rätt på olika sätt. Nu vill vi vidareutveckla vårt arbete genom att tillföra andra digitala appar.

Genom att använda digitala verktyg får barnen en konkret upplevelse av arbetsområdet Alla Barns Rätt och får arbeta kreativt tillsammans med sina kompisar, samarbeta, utforska och bearbeta tankar och funderingar. Att tillgodogöra sig ett relativt svårt arbetsområde som Barnkonventionen och Alla Barns Rätt underlättas om det görs på ett lustfyllt sätt. Det ger barnen en förståelse för andra och sig själv likväl som alla barns lika värde. Att arbeta digitalt gör även barnen delaktiga i hela processen från planering till genomförande, utförande och dokumentation.

Vi träffas en gång i veckan i Rosa Rummet och utforskar nya appar tillsammans.  Puppet Pals HD, IMovie eller NE-Berätta är i fokus. Tillsammans kan vi skapa digitala filmer eller böcker ihop. Apparna är valda med hänsyn till att de är särskilt användarvänliga och lätta att förstå.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18