👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2022-05-27 11:53 i 066111 Förskolan Hagelstavägen 24 Stockholm Bromma
Förskola
Digitalisering på Violen

Innehåll

Syfte: Vi vill introducera digitala tekniker och tillsammans med barnen utforska och få mer kunskap inom digitalisering. Vi lever i ett digitaliserat samhälle där olika tekniker kan erbjuda oss på förskolan möjligheter till ett fördjupat arbete dels i våra projekt men också som teknik i sig själv exempelvis kunskapsinhämtning, filmning m.m. 

Mål: Att barnen får möjlighet att prova på ny teknik samt att vi kan integrera den i våra arbeten som en resurs för fördjupning och utforskande. 

Metoder: Barnen får använda exempelvis Beboot, ipad, microskop för att fotografera, undersöka, och enklare programering  för lärande och reflektion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18