👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och djurläten

Skapad 2022-05-30 09:18 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barngruppen visar just nu ett stort intresse för djur och deras läten. Vi tar nu en närmre titt på olika djur och pratar om hur de ser ut, vad de heter och hur de låter. Vidare kommer barnen utmanas i att försöka koppla djurläte till djur medan lätet spelas upp i högtalaren.

Innehåll

 

Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barnen få en ökad förståelse kring?

Djur och att djuren har olika läten.

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barnen utveckla?

Förmågor såsom att lyssna, kommunicera, ljuda och leka med ord samt sin förmåga att jämföra och skilja på djuren på olika sätt.

 

I vilken aktivitet ska barnen få utforska/lära sig om detta?

Vi tittar på och jämför djur tillsammans i två grupper. Barnen får sedan välja varsitt djur som vi kommer att lägga extra fokus på. Vid nästa tillfälle får barnen lyssna på djurläten och berätta/visa vilket djur de hör. Barnen får ta hjälp av djurfigurerna eller bilder på djuren.

  

Pedagogisk dialog – vilka frågor ska vi ställa innan, under och efter undervisningstillfället?

 • Tidigare erfarenheter, vilka frågor ska vi ställa som kopplar till barnens tidigare erfarenheter? 

  Berätta, vad ser ni framför er? Känner ni igen djuren?

  Vilka djur ser du/ni?

  Vet ni hur djuren låter?

 • Under processen
  Vilket djur tycker du om?
  Hur ser djuret ut?
  Vad kallas djuret du håller i?
  Hur låter det?

 

 • Utveckling, vilka frågor ska vi ställa för att fånga upp tillfälle? Nu har ni valt ut några djur, kommer ni ihåg vad djuren heter och hur de låter? Hur ser de ut? 

 

 

Dessa klipps ut och klistras in nedan under reflektion och analys

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

Didaktiska lärdomar

 

 • Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 • Vad gick bra/mindre bra och varför?

 • Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

Gemensam reflektion och analys i arbetslaget (kollegialt lärande) 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

Är barnen fortsatt intresserade av ämnet/det vi undersökt?

 

Att tänka på till nästa planering: