Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP,NO/Himlakroppars rörelser och vår tidmätning, ht2012

Skapad 2012-06-19 11:02 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO/ Himlakroppars rörelser och vår tidmätning, årskurs 5, HT2012
Grundskola 5 Fysik Teknik
...

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Syfte

Du ska lära dig om tid för att kunna förstå hur den har påverkat oss och hur det har förändrat vårt samhälle när vi började använda klockan. Du ska kunna förstå hur en klocka fungerar och hur man kan göra en själv. 
Du ska känna till olika begrepp och samband mellan jorden, solen och månen, så att du förstår varför vi har dag, natt, år och årstider uppstår.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar och experiment.
 •  Eleverna kommer att arbeta i grupper och enskilt. 
 • Vi kommer att ha samtal och diskussioner. 
 • Dokumentation i olika former som t.ex. undersökande sätt.
 • Vi söker fakta på olika sätt och från olika källor som tidningar, internet, böcker och filmer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

Du kan söka information och använda dig av olika källor.
Du kan skapa egna texter och diskutera utifrån den information.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra.
Du kan berätta om några upptäckter som har med rymden, människan och solsystemets himlakroppar att göra.
Du kan samtala om hur dag, natt och årstider uppstår.
Du kan berätta om en naturvetenskaplig upptäckt som klockan och dess betydelse för oss människor.
Du kan visa hur du har byggt en teknisk konstruktion som t.ex. ett ur. 
Du kan rita upp din tekniska konstruktion och förklara den skriftligt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Tk  E 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: