👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi och demokrati-diktatur

Skapad 2022-05-30 12:17 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Arbetsområde i årskurs 5.

Innehåll

Mål - du ska kunna:

-förklara pengars funktion i samhället.

-beskriva vad en budget är och resonera kring inkomster och utgifter

-förklara hur den offentliga sektorn (kommunerna, regionerna och staten) både får in pengar och använder pengar.

-beskriva hur pengarna cirkulerar i det ekonomiska kretsloppet.

- beskriva vad demokrati och diktatur är.

- förklara vad yttrandefrihet innebär och varför yttrandefrihet underlättar för människor att påverka samhället. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällsekonomi och demokrati-diktatur

Rubrik 1

På väg att nå målen
1
2
3
Skapa en budget och resonera kring inkomster och utgifter.
Jag skapar en budget med hjälp av en vuxen. Jag behöver stöd i att förstå relationen mellan inkomster och utgifter.
Jag skapar en egen budget och visar till viss del att jag kan förstå relationen mellan inkomster och utgifter.
Jag skapar en egen budget och visar att jag kan förstå relationen mellan inkomster och utgifter
Jag skapar en egen budget och visar att jag är säker på relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion genom att ge exempel och förklara på olika sätt.
Förklara vad skatt är och vad den används till.
Jag behöver även stöd i att förklara vad skatt är och vad kommuner, regioner och stat använder skatt till.
Jag förklarar på ett enkelt sätt vad skatt är och ger exempel på vad kommuner, regioner och stat använder skatt till.
Jag förklarar vad skatt är och ger minst fyra exempel på vad kommuner, regioner och stat använder skatt till.
Jag förklarar på ett välutvecklat sätt vad skatt är och ger minst 5 exempel på vad vad kommuner, regioner och stat använder skatt till.
Ekonomiska kretsloppet
Jag behöver stöd i att förklara det lilla ekonomiska kretsloppet
Jag kan förklara hur det lilla ekonomiska kretsloppet fungerar eller delar av det stora kretsloppet.
Jag kan förklara hur det stora ekonomiska kretsloppet fungerar.
Jag kan förklara det stora ekonomiska kretsloppet på ett välutvecklat sätt.
Demokrati och diktatur
Jag behöver stöd i att förklara vad demokrati och diktatur är.
Jag kan förklara vad demokrati och diktatur är och ger minst ett exempel på vad som kännetecknar en demokrati och en diktatur.
Jag förklarar vad demokrati och diktatur är och kan ge två exempel på vad det innebär att vara en diktatur/demokrati.
Jag förklarar på ett välutvecklat sätt vad demokrati och diktatur är och kan ge minst tre exempel på vad det innebär att vara en diktatur/demokrati.
Förklara vad yttrandefrihet är och hur yttrandefrihet underlättar för människor att påverka samhället.
Jag ger inte en relevant förklaring till vad yttrandefrihet är och varför yttrandefrihet underlättar för människor att påverka samhället.
Jag förklarar vad yttrandefrihet är.
Jag förklarar vad yttrandefrihet är och ger ger en relevant förklaring till varför yttrandefrihet underlättar för människor att påverka samhället.
Jag förklarar vad yttrandefrihet är och ger en relevant och välutvecklad förklaring till varför yttrandefrihet underlättar för människor att påverka samhället.