👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan växa i staden? Södermalm 22021-202222, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-05-30 12:23 i 123191 Förskolan Timmermansgården Stockholm Södermalm
Förskola
Vi såg att barnen var intresserade av blommor, då bestämde vi oss för att utmana dem genom att gå på utforskande promenader för att se vad är det som händer i naturen under årstidernas växlingar? Vilka blommor upptäcker barnen? Vad händer med alla knoppar?

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Delfinen 1

Hur uppfyllde vi projektets syfte/ fråga? Vad kan växa i och runt förskolan Timmermansgården? Hur började vi projektet? Barnen visade upp sina bilder på projektuppdragen vilka de tagit med sig hemifrån. Flera av barnen visade upp blommor och buskar på sina bilder därför utgick vi från dessa då vi startade upp projektet. 

Vilka mål och förväntningar fanns från början? Vi pedagoger ville lära barnen att känna igen några olika växter, blommor vilka växer i och omkring förskolan. Vad händer i naturen från höst, vinter,vår till sommaren? Vi pedagoger ville göra barnen medvetna om vad de själva ser och upplever i naturen i och med årstidernas växlingar. 

Barnen har provat på att odla Solrosor inomhus i varsin halv mjölkförpackning det vill säga återvinningsmaterial. De har själva fyllt upp dem med jord och sått några frön däri. De har sett dem växa från frö till planta och vattnat dem. De har tagit med dem hem för omskötsel. På detta sätt har även vårdnadshavarna blivit involverade i projektet samarbete förskolan och hemmet. 

 Varje vecka har barnen med oss pedagoger gått på utforskande promenader kring förskolan, där vi tittat, känt och luktat på olika växter, blommor, buskar och träd. Vi pedagoger har ställt frågor, benämnt olika växter och ställt oss frågan vad är det som händer i naturen? Barnen har upplevt att det finns olika blommor med olika färg, lukt och struktur. Barnen har sett hur knoppar spruckit upp och blivit blommor och blad

Hur har vi reflekterat med barnen? vi har reflekterat tillsammans både på promenader och i projektsamlingen då vi samtalat kring foton både från promenader och på datorn. 

Målet för de utforskande promenaderna har ett flertal gånger varit Återvinningstationen där barnen har sopsorterat kartong och plast i de olika kärlen. Där och då har vi reflekterat med barnen kring varför vi ska sopsortera och att det blir till nya produkter, ett sätt att återanvända naturens resurser. 

Barnen har även lyssnat på en bok "Trädgårdshjältarna" under flertalet tillfällen och vi har även haft boksamtal. Boken handlar om odling och vad växter behöver för att leva och även hur människan är beroende av naturen för att leva. I boken både odlas det grönsaker och blommor vilka säljs på ett torg. 

Barnen har även tillverkat en stor solros tillsammans, blandat till färgerna brun, grön, gul och orange. Av det målade pappret har de klippt och rivit bitar  till att klistra på solrosen. 

Vilket förändrat kunnande finns hos gruppen, det enskilda barnet? Barnen visar på att de känner igen några olika blommor och att de förstår vad som behövs för odling vatten, jord och sol. De ser skillnad på de olika färgerna till en solros. De har fått en inblick i återvinning och att barnen kan återanvända tex. tomma mjölkförpackningar. 

Barnen har fått till sig ett lärande i alla läroplansområden som Naturvetenskap-teknik, Skapande, Språk och Kommunikation och Matematik. 

Stödjande miljöer har varit ateljen och naturen kring förskolan. Det som har varit till stöd i barnens lärande har varit konkret görande och upplevelser. Boken "Trädgårdshjältarna" har hjälpt till med lärandet om natur, odling och hållbar utveckling. I ateljen har vi skapat Solrosen, målat och klistrat. 

Det som varit bra är när vi har varit tre pedagoger och delat upp barnen i mindre grupper, spännande att reflektera med barnen. I gruppen har det varit femton barn två till tre år gamla. 

Vi pedagoger ser att det varit ett lyckat projekt där barnen har varit delaktiga på många olika sätt då de odlat, målat, de har klippt och klistrat och lyssnat till Trädgårdshjältarna och även  haft boksamtal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18