👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, luft och vatten, årskurs 4 21/22

Skapad 2022-05-30 15:32 i Ekängens skolor Linköping
Luft, vatten, vattnets kretslopp, vattnets aggregationsformer
Grundskola 4 Kemi
Vad är vatten? Vi vet att allt levande behöver vatten, men kan vatten vara skadligt?

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Eleven ska kunna:

förklara materiens uppbyggnad och egenskaper

förklara vattnets aggregationsformer och kretslopp

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

I vilken utsträckning eleven kan: 

 • ge exempel på grundämnen
 • förklara vad en kemisk förening är
 • förklara begreppen atom och molekyl och vad skillnaden mellan dem är
 • vattnets aggregationsformer
 • vattnets kretslopp

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Eleven kommer träna sina kunskaper i kemi genom:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • titta på film
 • enskilt arbete med uppgifter
 • läsa texter, enskilt och gemensamt. 
 • skriftlig bedömningsuppgift i slutet av arbetsområdet.

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

Muntlig återkoppling under arbetets gång.

Uppgifter

 • Vattnets kretslopp & faser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
NO, luft och vatten, årskurs 4 20/21

-->
-->
-->
-->
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att beskriva dessa med användning av kemins begrepp.
Har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Ge exempel på ett grundämne, en kemisk förening samt beskriva vad en atom respektive molekyl är.
Har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Kan till viss del förklara hur en kemisk förening bildas t.ex. en syreatom, O, och två väteatomer, H, bildar den kemiska föreningen H2O.
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Kan förklara hur en kemisk förening bildas t.ex. en syreatom, O, och två väteatomer, H, bildar den kemiska föreningen H2O.
Eleven kan föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kan föra enkla resonemang. Vattnets tre aggregationsformer med begreppen fast, flytande, gas.
Kan föra utvecklade resonemang. Vattnets tre aggregationsformer med begreppen fast, flytande och gas.
Kan föra väl utvecklade resonemang. Vattnets tre aggregationsformer med begreppen fast, flytande, gas.
I resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang. Få led i resonemangen. Besvarat del av frågan.
Utvecklande och relativt underbyggda resonemang. Flera led i resonemangen. Besvarar stor del av frågan.
Väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Många led i resonemangen. Besvarat hela frågan.