👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering (Pp) uppföljning

Skapad 2022-05-31 08:16 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Uppföljning, utvärdering på den pedagogiska planeringen som är ett underlag för kommunens dokumentstionsprotokoll.

Innehåll

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Vi tycker att vi har uppfyllt våra mål genom att vi i projektet pratar och benämner vad vi ser med barnen. 
Vi ställer frågor till barnen, barnen får återberätta vad de ser och vad de gjort utifrån den nivå barnen befinner sig på.

När vi är i skogen benämner vi vad vi ser, både växter och djur och att man ska vara rädd om naturen, ej skräpa ner.

 

Vi har använt de rätta matematiska begrepp som till exempel lång-kort, liten-stor. 
Rumsuppfattning som till exempel under-ovanpå, framför-bakom. 
Färger och olika former. Antal. Hel och halv.

 

Vi har tagit kort med IPAD på barnen och deras aktivitet. Barnen får senare återberätta vad de ser och vad de gjort.

 

Resultat:

Vi har sett att barnen vågar ta för sig mer, blivit mer trygga med att visa vad de vill både genom språk och gester.

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.

Barnen visar intresse och vill vara med och de tycker det är kul.  
Barnen får inflytande genom att vi ställer frågor till de och de får vara med och bestämma vad de vill göra.

 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

Vi erbjud barnen dessa aktiviteter, därav tror vi att resultatet blev som det blev. Dokumentationer och observationer.

 

Åtgärder för utveckling? Hur går vi vidare?

Vi pausar projektet för sommaren och återupptar det i höst.

 

Utvärderingen gjordes av:

Jasmine, Liselotte och Johanna.