👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9D Utredande text

Skapad 2022-05-31 08:25 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska
Skriva en utredande text om svenska språket, dess grannspråk eller minoritetsspråk. Använda minst tre tillförlitliga källor och både vara källkritisk och kunna källhänvisning.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? 

Under detta arbetsområde kommer du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

·         Formulera dig i tal och skrift, argumentera för din åsikt.

·         Anpassa språket, både muntligt och i skrift efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         Söka information från olika källor och värdera dessa samt källhänvisa.

 

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Följande punkter hittar vi i det centrala innehållet.

 

Läsa och skriva

.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  •  Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
  •  Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

 

Informationssökning och källkritik

  • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
  •  Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning (Kunskapskrav)

Du kommer alltså att skriva en utredande text

Eleven kan skriva olika slags texter med viss/relativt god/god språklig variation, enkel/utvecklad/välutvecklad textbindning samt i huvudsak/relativt väl/väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat/relativt varierat/varierat urval av källor och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och  väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Sammanställningarna innehåller enkla/utvecklade/välutvecklade och nyansernade beskrivningar och förklaringar, enkelt/utvecklat/välutvecklat ämnesrelaterat språk samt i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

.

Matriser

Sv
Utredande text om svenska språket dess minoritetsspråk eller grannspråk

Ej godtagbar nivå
E
C
A
Skriva texter
Din text uppfyller inte en godtagbar nivå kring med stavning och skrivregler.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du skriver en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har ett varierat ordval som passar textgenren.
Berättande text
Texten uppfyller inte de delar den ska inneha: rubrik, tydlig tes/åsikt och bemöter motargument.
Rubrik och en tes som presenteras och dina argument är enkla och stödjer i huvudsak din tes och tar upp motargument.
Slagkraftig rubrik. Din tes presenteras tydligt och och har minst tre tydliga argument samt bemöter motargument. Tydlig inledning samt ett avslut där du tar upp ett starkt argument.
En intressant rubrik och tydlig inledning och dina argument är välutvecklade och stödjer och fördjupar din tes väl.Du tar upp motargument som du bemöter tydligt.
Söka, välja ut och sammanställa
Texten har inte någon källa samt saknar diskussion kring trovärdighet och källhänvisning.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från minst en källa och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans och källhänvisar.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från minst tre av källor och med relativt underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans och källhänvisar.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från flera källor och för då utvecklande resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans samt källhänvisar korrekt.
Ny aspekt
Jämföra språk
Saknas tydliga beskrivningar mellan språken
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.