👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former

Skapad 2022-05-31 08:30 i Kunskapsgatan 3A förskola Göteborgs Stad
Förskola
Vi lär oss att känna igen och skapa med geometriska former.

Innehåll

Uppgifter

 • Lär känna olika geometriska former

 • Måla cirklar med hjälp av en mall

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18

Matriser

Lära känna geometriska former

AKTIVITET:

Aktivitet: Barnen ska möta de olika geometriska former och skapa med teckning med cirklar med hjälp av en mall.
Ny nivå

INNEHÅLL:

Vi läser en saga med olika geometriska former där barnen möter former-firgurer konkret.
Ny nivå

SYFTE:

(Läroplansanknytning)
 • Lpfö 18   förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18   förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18   förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18   förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Ny nivå

MÅL:

Barnen ska få möjligheter att lära känna om olika geometriska former, vad som kännetecknar dem och hur de skiljer sig från varandra.
Ny nivå

METHOD:

1. Samling med genomgång av formerna rektangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Vi använder figurerna Cecillia Cirkel, Kalle Kvadrat, Rulle Rektangel och Trilla Triangle på ett konkret sätt uppmärksamma de olika formerna. 2. Vi har förberett en skapande aktivitet där barnen ska få skapa en teckling med en cirkel mall med papper och tuschpennor /vattenfärg. 3. Vi sparar barnens dokumentation där de berättar och beskriver formerna de har skapat.
Ny nivå

MATERIAL:

1. Konkret samlingsmaterial Cecillia Cirkel, Kalle Kvadrat, Rulle Rektangel och Trilla Triangle. 2. Papper och tuschpennor, vattenfärg.
Ny nivå