👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling på Snäckan

Skapad 2022-05-31 10:15 i Alvhems förskola Ale
Planering för läroplansmål om Hållbar utveckling
Förskola
Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Planering för år :  Vt 2022

 

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Vi har observerat att barnen inte tar hand om våra saker på förskolan, sakerna slängs i golvet eller på marken. När vi har pratat med barnen om att sakerna kan gå sönder har vi vid flertal gånger fått höra att man kan ju köpa nytt. Därför känner vi att det är viktigt att arbeta kring ansvarstagande hos barnen, att vi ska ta hand om våra saker samt bidra med ett mer hållbart tänkande kring inköp. 

 

.Generativ fråga:

Hur ska vi väcka barnens intresse för återanvändning? Och hur tar vi tillvara på barnens delaktighet när det kommer till hållbar utveckling?

 

Mål ur Lpfö-18:

" Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling". 

 

Utvärderingskriterier:

Tar ansvar över förskolans material.

 Använder naturmaterial i lekar eller vid skapande och återanvänder skapandematerial 

Sorterar plast, papp, tidningar och fruktrester

  

Kännetecken:

Att barnen:

 • tar ett ansvar för Förskolans saker : Plockar undan de saker som de har använt. 
 • inte kastar sakerna utan leker varsamt med förskolans saker.
 • visar intresse för återbruk. kan måla på samma teckning flera gånger, använder material som de har hittat utomhus när de skapar.
 • delar med sig av material till sina kompisar.
 • sorterar självmant i våra sorteringslådor
 • Slänga skal mm i återvinningspåsarna

 

Barnens förståelse:

Vi vill att barnen ska få en förförståelse på hur vi människor påverkar miljön. Att vi inte behöver konsumera genom att köpa nya saker. Vi vill uppmuntra barnen till att göra aktiva val när det kommer till sitt beteende för den egna konsumtionen. 

 

Förmågor:

 Att vara varsamma med våra saker, att inneha en förståelse för hur människans val hänger ihop med jordens bästa och då måste alla göra aktiva val och utvecklas på något vis.

 

Barnens intresse, initiativ och behov

Barnen visar ett stort intresse för skapande och gärna med material som de hittat utomhus. Detta är något som de själva har tagit initiativ till.

 

Pedagogernas förhållningssätt

Att vi lever som vi lär- föregå med gott exempel. 

 

 

Hur vad och när dokumenterar vi

Filmar barnen i olika aktiviteter, för observations anteckningar. Tar bilder på olika situationer som uppstår i vardagen, både planerade och spontana. För reflektioner tillsammans med kollegorna och med barnen. 

Vi gör dokumentationen tillgänglig för barnen, så att vi kan reflektera tillsammans med dem.

 

Genomförande

 • Använder oss av naturmaterial vid skapande 
 • Återanvändning av material som vi har på förskolan
 • Låta barnen vara med att laga eventuellt spel/pussel
 • Att barnen aktivt får delta i sortering av våra sopor med hjälp av våra sopsamlarmonster 

 

 

Uppföljning och analys av arbetets gång

 

 
 
 

 

Utvärdering och Analys av resultat

I utvärderingen ska vi kunna redogöra för hur vi har kunnat bidra till barnens lärande, alltså själva undervisningens förmåga till måluppfyllelse.

 

EGEN TEXT:

 

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Inför projekt/lärområde behöver vi läsa och bearbeta aktuell forskning för att vår undervisning ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

EGEN TEXT:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18