👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens förskola 22-23 SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2022-05-31 10:25 i Prästkragens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi har sett ett ökat intresse för djur hos många av våra barn här på förskolan och vill därför, tillsammans med dom, utforska mer i detta ämne.

Vi vill arbeta mer med experiment och utforska tillsammans med barnen för att dom ska få syn på olika kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Hur arbetar vi?

Utifrån våra olika teman så planerar vi att skapa en lekfull och lustfylld undervisning för barnen. Vi skapar fysiska lärmiljöer som bjuder in till utforskande kring ämnet. Vi tar tillvara på spontant uppkomna lärtillfällen.

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?