👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Finska pedagogisk planering åk 1-3 vt22

Skapad 2022-05-31 10:55 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 3 Modersmål
Under vårterminen kommer elever arbeta med att använda språket på olika sammanhang. Vi arbetar bland annat i böckerna, ser korta filmer, spelar ihop och övar på nya ord och grammatik.

Innehåll

Arbetsområde

Använda språket, läsa och skriva.

Under den här perioden kommer elever att:

 • arbeta lärobok Tassu och andra material.
 • arbeta med extra material till exempel enkla texter.
 • se korta filmer och prata om de.
 • prata och läsa om finska kultur.

Konkretiserade mål för eleven

 • Att våga använda språket.
 • Lyssna språket.
 • Läsa och skriva enkla texter.

Undervisning och arbetsmetoder

 • Eleverna kommer att läsa högt texter och lyssna på andra elever.
 • Eleverna kommer att träna på nya ord på olika sätt.
 • Eleverna kommer att spela spel med andra elever
 • Eleverna kommer att jobba i små grupper.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du kan och vill använda mera finska när du pratar - motivation!
 • Ditt ordförråd ökar.
 • Du där dig mera om det finska språket.
 • Att du får bättre flyt i din läsning.
 • Att du utvecklas i dina skrivkunskaper.
 • Att du får lära dig om finsk kultur och traditioner.