👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smartare produkter

Skapad 2022-05-31 13:47 i Husensjö skola Helsingborg
Smartare produkter - ett nta-tema.
Grundskola 6 Teknik
Programmering med microbit.

Innehåll

Innehåll

Övergripande syften med detta tema är att

utveckla elevernas medborgerliga bildning, ansvarstagande och kritiska tänkande om produkter med integrerade elektroniksystem

ge eleverna kunskaper och självförtroende för att kunna hantera digital teknik i vardagen

bidra till att alla eleverna utvecklar intresse för teknik.

Konkreta mål utifrån det centrala innehållet

När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

Tekniska lösningar

Några av datorns delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.

 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Bedömning utifrån kunskapskrav

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda begrepp
  • använda programmering
  • lösa problem kopplat till uppgiften

Jag kommer att bedöma dig :

  • i diskussioner
  • när du genomför programmering med micro:bit.

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner i form av digitala modeller.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering via flödeseschema.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Säkerhet vid teknikanvändning vid överföring av information i digitala miljöer.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

 

 

 

 
 

 

Matriser

Tk
Smartare produkter

E
C
A
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans..
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du kan ge exempel på andra saker som fungerar på liknande sätt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika ideér på ett ganska bra sätt. Du gör enkla fysiska eller digitala modeller och visar det i ditt arbete med Smartare produkter.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika ideér på ett bra sätt. Du gör utvecklade fysiska eller digitala modeller visar det i ditt arbete med Smartare produkter.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika ideér på ett mycket bra sätt. Du gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller visar det i ditt arbete med Smartare produkter.
Diskutera
I temat Smartare produkter kan du diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö (fördelar och nackdelar).
I temat Smartare produkter kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö (fördelar och nackdelar).
I temat Smartare produkter kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö (fördelar och nackdelar).