👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, SO och tk i maj 2022

Skapad 2022-05-31 14:37 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 1 – 0 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Teknik
Sista månaden i ettan passar vi på att arbeta med några olika områden inom NO, SO och teknik.

Innehåll

I skolan arbetar vi med följande under den sista månaden i skolan:

Vi konstruerar flygande farkoster, vi undersöker hur de tar sig fram i luften 

Vi leker på lekplatser och pratar om begreppen friktion, tyngdkraft och jämvikt

Vi pratar om barns rättigheter och barnkonventionen, vi ser en film om ämnet

Vi pratar om sopsortering och återvinning samt arbetar praktiskt med detta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3