👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete om minoritetsspråken åk4

Skapad 2022-05-31 16:41 i Odensbergsskolan Falköping
Minoritetsspråk
Grundskola 4 – 6 Svenska
I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Vad är ett minoritetsspråk? Varför är just dessa språk minoritetsspråk? Vad kännetecknar dessa fem språk?  Det frågorna kommer du få svar på i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte och mål:

 • Veta vilka de fem minoritetsspråken i Sverige är
 • Få grundkunskaper om de olika minoritetsspråken
 • Få förståelse för att vårt språk ständigt förändras
 • Träna på att söka och sammanställa fakta från olika källor
 • Träna på att samarbeta 
 • Träna på att diskutera om olika ämnen

 

Undervisning:

...att lära oss om minoritetsspråk genom film, texter och källor på internet.

...diskutera, läsa och svara på frågor, både muntligt och skriftligt. 

...sammanställa information till en faktatext

 

Begrepp:

Språk

Modersmål

Minoritet

Dialekt

 

Om du vill lära dig mer:

www.minoritet.se

www.sprackochfolkminnen.se 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

- Svara på frågor

- Skriva faktatext

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Minoritetsspråk

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ge exempel och föra resonemang
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, och föra enkla resonemang om minoritetsspråken och vikten av att få tala sitt språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, och föra utvecklade resonemang om minoritetsspråken och vikten av att få tala sitt språk.