👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A kapitel 5

Skapad 2022-05-31 18:47 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 3
Arbetsområdet handlar om division och bråkform.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

  • Delningsdivision
  • Innehållsdivision
  • Tal i bråkform
  • Huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

  • att dela lika i två och fyra lika stora grupper med hjälp av bilden.
  • att dela in grupper om två, tre, fyra fem och sex personer.
  • att rita en bild som visar hur du kan dela in x antal ting i två eller fyra grupper.
  • att använda olika metoder för att kunna dela in i grupper.
  • att bekanta sig med tal i bråkform.
  • att bekanta sig med hur många lika stora delar figuren är indelad i.

Bedömning

Efter avslutat kapitel ska du visa att förståelse för division och tal i bråkform.  

Matriser

Favorit matematik 2A kapitel 5

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Räknesätt division (dela lika och bilda grupper.
Division med 2,3,4 och 6
Träna multiplikation med 2,5 och 10
Delar av en hel