👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner

Skapad 2022-05-31 19:47 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Grundskola 6 – 8 Modersmål
Vi kommer att arbeta med tema kultur, traditioner, seder och bruk. Vi kommer att arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika typer av texter om vissa seder så som bröllop, slava, samt skriva en recept om favorit maträtt och göra presentation om en stad i hemlandet.

Innehåll

Du kommer att utveckla  dina kunskaper om hemlandets tradition genom att läsa texter om bröllop, slava, presentera en stad och skriva recept om din favorit maträtt från hemlandet. Samtidigt kommer du att jämföra hemlandets tradition med svensk. Du kommer att arbeta individuellt, i par och i grupp. Under arbetsgång kommer du att träna på läsförståelse strategier kring beskrivande och instruerande texter, använda webbsidor källkritisk, göra presentationer i PowerPoint. Vi kommer att arbeta med textens struktur och innehåll, grammatiska regler och muntligt framträdande på ditt modersmål. 

Undervisning:

 • Läsa texter om viktiga traditioner
 • Hitta informationer på internet om en stad i hemlandet och skriva presentation om den i PPT
 • Göra muntlig presentation framför gruppen med motivering varför just den staden
 • Skriva om en typisk seder från hemlandet
 • Skriva och presentera recept på din favorit maträtt
 • Översätta receptet från modersmål till svenska 
 • Analyser likheter och skillnader
 • Träna på beskrivande texters uppbyggnad och typiska drag

 

Bedömning: 

 • Hur du använder olika lässtrategier
 • Hur du hittar informationer på internet 
 • Hur du gör muntliga presentationer
 • Hur du skriver texter utifrån deras typiska drag
 • Hur du gör jämförelser mellan ditt modersmål och svenska
 • Hur du använder modersmålet för att nå olika mottagare och i olika sammanhang  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
 • Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 9
 • Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  A 9