👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk år 9 vt-2022

Skapad 2022-05-31 21:16 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nordiska språk vt-2022 år 9

Innehåll

Nordiska språk

 

Vad ska vi göra?

 

  • Lära oss grunderna i likheterna och olikheterna i de nordiska språken, med tonvikt på danska och norska.
  •  Läsa olika texter och höra olika typer av talat språk.
  •  Kunna skilja mellan olika texttyper på svenska, danska,norska och isländska. Känna till de grundläggande skillnaderna i stavning och uttal.
  •  Känna till hur de olika nordiska språken har utvecklats till självständiga språk.
  •  Några vanligt förekommande ord på danska och norska.
  •  Några lömska likheter.
  •  Räkneord på danska

Bedömning

Aktivt deltagande på lektioner, på övningar och i föreläsningar.

Test i nordiska språk

 

https://nordeniskolen.org/sv/spraak-kultur/7-10-klass/de-nordiska-spraaken/om-svenska/

 

 

Matriser

Sv SvA
Nordiska språk år 9 vt-22

Språkhistoria

F
E
C
A
Resonera kring nordiska språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om nordiska språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om nordiska språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om nordiska språk.
Se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
Beskriver till viss del tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beskriver relativt väl fram­trädande likheter och skillnader.
Beskriver på ett välutvecklat sätt framträdande likheter och skillnader.