👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och estetiska uttryckssätt i förskoleklass

Skapad 2022-06-01 06:49 i Nygårdskolan Borlänge
Bild i förskoleklass
Grundskola F Bild
Under det första skolåret i ämnet "Skapande och estetiska uttryckssätt" kommer vi att komma i kontakt med olika material och tekniker. Med hjälp av dessa kommer vi att utveckla vår förmåga att skapa bilder, konstruktioner och modellering både efter givna instruktioner och självständigt.

Innehåll

Bild i Förskoleklass

Vi kommer att arbeta med skapande som förstärker innehållet i övrig undervisning, s.k. estetiska lärprocesser.

 

Vad ska vi göra?

Vi kommer att:

·        skapa olika bilder/skulpturer och använda oss av olika sorters material

·        lära oss vilka våra grundfärger är och hur man blandar olika färger

·        klippa och klistra

·        träna oss i att berätta om egna  bilder, om budskapet

·        lära oss att omsätta egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt

·        En viktig del i att skapa är också efterarbete och materialvård. Vi kommer att få lära er att ta hand om skolans bildmaterial och hur man på olika sätt kan förmedla sitt bildbudskap till omgivningen.  

Hur ska vi jobba?

·        Vi kommer att arbeta på olika sätt beroende på vad vi skapar. Ibland väljer vuxen en teknik/ett material och vad som ska göras, ibland får ni bestämma vad ni vill skapa och med vilka tekniker/material.

·        Man får själv vara med och lösa uppgiften under arbetets gång

·        Vi kommer att arbeta självständigt och i grupp

Så här dokumenterar vi:

Det ni skapar sätts upp på väggar, hängs i fönster eller ställs ut på annat sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -