👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Normer och värden - Solen 2022-06-01

Skapad 2022-06-01 07:27 i Luna förskola Österåker
Förskola
Normer och värden.

Innehåll

Ämne: Normer och värden 

Datum: 2022-06-01

Deltagande pedagoger: Reem, Agnieszka, Fia

 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

 

Vad ska barnen utveckla kunskap om?
Att barnen känner sig trygga med de andra barnen, pedagoger och miljön

Att barnen lär sig/känner igen de rutiner som finns .

Att vara en bra kompis

 • dela med sig
 • vänta på sin tur
 • tolka leksignaler
 • öka sin självständighet

Konflikthantering

Vad ska vi göra? 
Läsa böcker

Lekträna?

Skogen - på tisdagar går en pedagog med några barn födda -20. Delat in barnen i tre grupper. 
Turtagning, att vänta in andra, öka sin självständighet. 

 

Var ska undervisningen ske? Kopplat till vad som ska läras. Vi arbetar 

Skogen 

Hur kan vi utmana barnen? Grupp och individnivå - barn i behov av särskild stöd.

Vi utmanar barnen utifrån deras individuella nivåutveckling

Vi visar barnen genom att vara goda förebilder, visa på alla likas värde.

Att barnen lär sig/känner igen de rutiner som finns:

 • Bildschema - som förtydligar hur dagen ser ut
 • Teckenspråk - förtydligande (sitt, äta, sova, kom, samling, frukt - äpple, päron, banan, apelsin, blöja, vatten, mjölk)
 • Äta, sova, byta blöjor 

Skötrum: 

 • Vi pratar och benämner allt vi gör tillsammans med barnen.
 • Lär barnen att försöka klättra upp själv på skötbord 

Hall: 

 • Vi benämner allt vi gör och hjälper barnen hjälpa sig själv

 • Vi går in med några barn i taget för att skapa möjlighet för oss pedagoger att se alla barn samt att barnen ska få möjlighet att bli mer självständiga. 

 

Att barnen känner sig trygg med de andra barn, pedagoger och miljön:

 • Vi vistas i miljöerna tillsammans med barnen.
 • Delar upp oss i mindre grupper för att se alla barn.

 

Att vara en bra kompis:

 • Vi läser kompisböckerna tillsammans - dela med sig, säga stopp, vänta på sin tur 
 • Introducera till lek 
 • Vi hämtar inspiration från materialet Barnkonventionen i en låda 

 

Från jag till vi: 

 • Samlingar tillsammans 
 • Undervisning 

 

Hantera sina känslor:

 • Hjälpa barnen att hantera sina känslor - vi får t.ex. bli arga men inte slå eller bita någon för det. 


Varför
ska barnen lära sig detta?

 

För att barnen ska kunna känna sig självständiga samt bygga upp en god självkänsla. Lära barnen att socialisera sig i grupp.

Vi vill förbereda barnen på att leva i ett demokratiskt samhälle.

 

Hur säkerställer vi att alla barn i barngruppen får möjlighet till deltagande i undervisning?

Dela in barngruppen i mindre grupper. Förtydliga för de vi upplever behöver det.