👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Skapad 2022-06-01 07:49 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Teknik

Vecka: 21

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Reflekterar över olika byggnader utifrån bilder. Utmanas i sitt byggande & konstruerande. 

Använder teknikbegrepp då det konstruerar..

"Jag har gjort ett hus, det är gjort av betong.. Det är hårt material då blir det starkt."

Skapar Green Screen bilder där de sätter in sig själva i olika situationer i rymden.     

Med utgångspunkt i klocktornet har barnens intresse för konstruktioner väckts till liv. Här blir det olika teknikbegrepp på et naturligt sätt levande i barnens samtal! 

Rymden är alltid med oss! Barnen visar på intresse och kunskap där de lär av och med varandra!    

Barnen visar på sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Genom att blanda in olika material i sina konstruktioner kan vi se en förståelse hos barnen i hur de gör sina konstruktioner mer stabila & hållfasta!

Barnen har själva valt vad de vill sättas i för kontext i rymden med hjälp av Green Screen.. här har deras kunskap om rymden synliggjorts då de delat sina tankar & ideer!     

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18