👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation av BIBBI 2022/2023

Skapad 2022-06-01 08:09 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
MATEMATIK/TEKNIK - Februari/Mars

Innehåll

FÖRBEREDELSER

Vad ska vi göra?

Vi leker med matematik genom att sortera, använda matematiska begrepp, bilda par, prata om former, mönster, mäta, jämföra och räkna. Tillsammans med barnen utforskar vi teknik i vardagen exempelvis vid bygg- och konstruktionslek.

Hur ska vi göra?

Vi är medvetna och lägger fokus på matematik och teknik under samlingar, gruppaktiviteter, i dagliga samtal och fria aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18