👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Stallet 2022

Skapad 2022-06-01 09:16 i 143121 Förskolan Bägersta Gård Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

 

 

Utbildningens organisation och struktur

 

Vi ska dela in barnen i mindre grupper för att skapa trygghet, inflytande, gemenskap, se varje barn när vi går in men även vid måltider, lekar, undervisningstillfällen.

 Vi kommer att börja med att arbeta med ”Okej med dig material” som handlar om samtycke; kompisböcker, barnkonventionen för att skapa trygghet, kompisskap, gemenskap, respekt och tillit. Vi kommer att påvisa att olika är bra och att vi har rätt att tycka olika genom att låta barnen diskutera kring olikheter. Synliggöra.

 VI kommer att introducera med Naturvetenskap, där vi även kommer att få in empati för djur och natur som knyter an till kompisskapet.

 

Undervisning

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet (Lpfö 18, s. 10)

Eftersom ”Okej med dig material”, kompisböckerna och barnkonventionen handlar om olika situationer i barnens vardag som barn kan relatera till, kommer vi att bygga social undervisning kring detta material. Syftet är att bygga respektfulla relationer och förstå andra människor tankar och värde.

Vi kommer att arbeta med känslokort där barnen får möjlighet att lära sig att utrycka sina känslor och utveckla tillit sin egen förmåga.

Vi kommer att arbeta med konfliktlösningar, där respekt och förståelse ska sättas i fokus.

”förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik” (Lpfö 18, s. 14)

Vi kommer att besöka skogen, närområden, lekplatser och miljöstationer.

VI kommer att arbeta med olika uppdrag under våra utflykter. Uppdragen kommer att vara kopplade till naturvetenskap, matematik och språk.

Vi kommer att arbeta med återvinningen för att öka barnens förståelse och medvetenhet om naturen och dess betydelse för oss.

 Vi kommer även att utföra enkla experiment utifrån barns intresse för att barnen kan på ett roligt sätt lära sig förstå omvärlden.

Genom naturvetenskap kommer vi att knyta an till matematik och språk. Vi kommer att använda matematiska begrepp i vardagen och när vi utforskar naturen.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Utifrån barns intresse kommer vi att anpassa de pedagogiska miljöerna på det sättet  blir miljön anpassad som en undervisningsmiljö, den tredje pedagogen. Barnen kommer att få ta del av bygg och konstruktion, skapande, spel, pussel, rollekar, balans mellan aktivitet och vila, rörelse, måltider i mindre konstellationer.

 

Hållbar och likvärdig förskola

 För att göra utbildningen tillgänglig för alla  ska vi arbeta med mindre grupper där alltid finns en pedagog till hands  Vi ska arbeta med kompisböcker, "okej med dig material", barnkonventionen som handlar b.a. om människors lika värde, acceptans med olikheter och samtycke.  Barnen  ska få tid tid och utrymme att komma till tals.

 Vi kommer att fördjupa oss i arbete kring återvinningen. Vi kommer att arbeta med sopsamlarmoster: pappis, plastis, metallica, glas-klara, kompostina genom att skriva brev med uppdrag till barnen, ha tydliga sorteringsstationer med bilder på sopsamlarmonster på avdelningen.

När vi besöker skogen kommer vi att prata och utforska kring allemansrätten, lyssna på sagor, titta på filmer, gå till miljöstationen och visa hur man sorterar olika material.