👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hejsvejs

Skapad 2022-06-01 09:42 i Södra Viktoriagatan 45 förskola Göteborgs Stad
Förskola
planering och reflektion

Innehåll

Team Guld - Stödtext och stödfrågor till planering 

Tänk att frågorna och texten bara är stöd. Svara på frågorna i din text och radera själva stödtexten. Behåll de blåmarkerade rubrikerna.

 

Var är vi? Kartläggning: Skriv kort bakgrund varför ni valt att planera för den här undervisningsaktiviteten tex behov i gruppen, barnens intresse eller frågor.

 

Vart ska vi?
Prioriterat mål Team Guld 2021–2022 : Ökad tillgänglighet och färre anpassningar
Vad:  ska barnen få erfarenheter av eller kunskap om?
Vad är nästa steg om ni är inne i en lärprocess?

 

Hur gör vi? 
Hur
gör vi för att organisera oss/dela oss? Vilka undervisningsaktiviteter planerar vi?  Vilket material behöver vi?  Vilket förhållningssätt behöver vi vara överens om? Hur kan vi vuxna vara goda förebilder? Hur stöttar vi lärandet? Hur väcker vi nyfikenhet?
Varför gör vi det (Tagga läroplansmål)

Stödfrågor till reflektion och analys

Stödfrågorna till reflektionen klipper ni ut och klistrar in under reflektion bara personal 

 

Hur blev det? 

 

Reflektion
Hur har våra planerade undervisningsaktiviteter fungerat? 
Kan alla barn vara delaktiga?
Vilket lärande/utveckling såg vi? 
Har vi arbetat med de läroplansmål vi har taggat?
Vilka begrepp eller ord behöver vi fördjupa oss i och lära mer om?
Vilka nya frågor har väckts på gruppnivå/individnivå (reflektion med barnen+ observationer
)? 
Analys
Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?

 

Var är vi?   
Erfarenheterna och slutsatserna från reflektionen är ert nya nuläge.
Börja om och gör en ny planering som bygger på den här reflektionen