👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2022-06-01 10:48 i Nygårdskolan Borlänge
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Vi kommer att börja med att se en film om Vasatiden och där efter jobba med tiden 1523-1611 som kallas för Vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tog över makten, hur han styrde Sverige och hur hans söner, efter hans död, tog över tronen en efter en. Hur såg det ut i Sverige under Vasatiden? Hur förändrades Sverige under Vasatiden? Hur levde folket under Vasatiden?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Känna till hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.
 • Känna till hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden och jämföra med nutida förhållande

Hur ska vi lära oss?

 • Se på filmer
 • Läsa faktatexter som handlar om Vasatiden och arbeta med uppgifter som hör till. Läromedlet Koll på Vasatiden och aktivitetsbok- Sanoma förlag.
 • Träna på historiska begrepp
 • Välja något område och skriva en faktatext om det.
 • Gruppuppgifter.
 • Samtal och redovisningar i grupp/par.

 

Bedömning

 • Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom lektionsuppgifter och utifrån område i den text du valt att skriva om.
 • Din förmåga att samtala och redovisa i grupp.
 • Förmågan att använda begrepp i skrift, tal och dialog.
 • Ett test som avslutning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoker
Varför Medeltid övergick i Vasatid och vad som hände då.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Reformationen
Redogöra för begreppet och vad det innebar för Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Skeenden
Förändringar som skedde under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon förändring som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Spår i vår tid
Förändringar från Vasatiden som vi än idag har kvar spår av.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt påvisa samband mellan någon förändring från Vasatiden och spår av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt påvisa samband mellan några förändringar från Vasatiden och av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt påvisa samband mellan flera förändringar från Vasatiden och vad av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Gestalter under tidsepoken
Tex. kungar, vetenskapsmän, upptäcktsresande, reformator, boktryckare
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon person som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några personer som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera personer som var framträdande under tidsepoken.
Ämnesspecifikaord
Ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.