👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gipsfigur i rörelse

Skapad 2022-06-01 10:57 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F Bild
Inom detta område skapar vi varsin gipsfigur som befinner sig i rörelse.

Innehåll

Gipsfigur

Inom detta område kommer vi blanda flera olika tekniker för att skapa en figur. Vi kommer arbeta med ståltråd, tidningspapper, tejp, gips och vattenfärg (temperapuckar). Vi arbetar för att skapa en figur som befinner sig i rörelse.

 

Så kommer vi arbeta

  • Presentation av uppgiften.
  • Vi diskuterar hur vi kan arbeta för att fånga en person i rörelse, hur vi kan titta på kroppen och detaljer för att stärka rörelsen.
  • Vi skapar en ståltrådsfigur som ligger som grund
  • Vi bygger upp kroppen med hjälp av tidningspapper och tejp
  • Vi gipsar Figuren med hjälp av gipslindor
  • Vi målar figuren med vattenfärg (temperapuckar)
  • Vid mån av tid skapar vi en bas för figuren att stå på

 

Efter arbetsområdet

  • Har du fördjupat dig i hur du kan titta på kroppen för att hitta detaljer som visar att den är i rörelse.
  • Har du skapat en gipsfigur som befinner sig i rörelse

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 1-6

F
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.