👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Södermalm 2021-2022, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-06-01 12:09 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör vi en analys av vår undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

 

Vad kan växa i vår stad? Sköldpaddan och Sjölejonets projektarbete – 2021-2022

Projektet har förändrats under läsårets gång på grund av att Sköldpaddan och Sjölejonet slagits ihop och separerats under höstterminen 2021. Vi började i de separata grupperna och utgick från familjernas projektbilder som handlade både om byggnader och stadsdelar som växte, växter som odlades och växte och djur och barnen själv som växer med tidens gång. Utifrån projektfrågan så fokuserade Sjölejonet på hur barnen växer och Sköldpaddan hade planterat en plommonkärna för att se om de fick den att växa genom att ta hand om den tillsammans. När vi slog ihop avdelningarna och blev en gemensam valde vi att ha ett öppet förhållningssätt kring att observera den nya barngruppens intressen utifrån projektfrågan. Projektet tog då en helt annan (gemensam) riktning då majoriteten av barnen visade stort intresse för fordon och att bygga med olika typer av material. Vi uppfattade barnens intressen för detta genom våra spaningar och promenader i närområdet om dagarna på förskolan, där barnen uppmärksammade fordon av olika slag.

Vi ville bygga och skapa ett gemensamt fordon som skulle kunna växa fram genom samarbete. Vi involverade familjerna genom att de gärna fick ta med sig återvinningsmaterial som vi kunde måla och limma ihop till ett fordon av något slag. Vi upplevde att familjerna var engagerade och tog med sig många typer av kartonger och förpackningar som vi kunde skapa med. Vi ville inte börja med att plantera igen, dels pga. att odling brukar ske naturligt på förskolan när våren kommer och vi köper in frön, men även för att plantering som huvudrubrik inom projektfrågan kändes överväldigande och abstrakt. Vi ville fokusera på vad de yngsta barnen på förskolan är intresserade av, någonting konkret som kunde skapas och som de kunde undersöka och ta på så vi uppfyllde därigenom projektfrågans syfte och arbetsgång på olika sätt. Vi skapade någonting utifrån barnens intressen kring att bygga fram något för att se hur det växer med hjälp av samarbete samtidigt som vi fick familjerna involverade på ett bra sätt. Våra förväntningar och mål inför projektet var den sociala samvaron och att barnen skulle få uppleva skapande i olika former tillsammans med oss pedagoger och andra barn i de båda grupperna. Vi ville även att barnen skulle få uppleva och upptäcka projektets innehåll ur olika infallsvinklar, som att gå på spaningar efter fordon och samla inspiration, åka båt, lyssna och titta på fordon på iPaden/projektorn, skapa, pyssla och måla någonting större tillsammans.

Barnen har fått uppleva gott samarbete avdelningarna emellan. De har fått skapa med målarfärg, målarverktyg, lim och återvinningsmaterial. De fick även en extra uppgift kring att skapa sin nationalitetsflagga hemma som vi satte upp vid projektarbetet kring båten. Vi är alla olika, men kan mötas i ett likadant intresse. Att skapa och ha roligt tillsammans! Vi har arbetat med matematik, benämnt storlekar på olika båtar, räknat hjul på olika fordon, målat, blandat och samtalat om flera olika färger m.m. Vi har samtalat och reflekterat om fordon på våra spaningar, samlingar och i mindre grupper när ämnet kommer upp. Sköldpaddan har lagt tid och fokus på att få ihop sin barngrupp då många nya barn har börjat och båten har stått inne på Sjölejonet då den blev färdig. Familjerna fick komma in på Vernissage i slutet av maj månad och barnen ville gärna visa avdelningarna. Vi uppfattar det som att det var huvudeventet då vårdnadshavare inte fått gå in på förskolan på länge pga. Covid-19. Det har även skapats dokumentationer kring projektet både digitalt och fysiskt inne på förskolans avdelningar.

Vi är ännu i stadiet där vi ska reflektera kring projektarbetet. Vi har sett förändrat lärande och utveckling i gruppen genom att barnen leker mer tillsammans med varandra utökar sina roll- och fantasilekar med rekvisita. Vi har en hylla inne på Sjölejonet som barnen verkar uppskatta väldigt mycket. Vi har lagt den ner och sedan sitter barnen i den och leker olika fordon. De tar med sig lekmaterial som de packar hyllorna med och sedan ropar de in och väntar på sina kompisar innan de reser iväg tillsammans. hade en hylla som vi la ner som ett fordon som barnen uppskattat väldigt mycket. Barnen bygger tåg med stolar inne på avdelningarna och vi springer och sjunger tågsånger ute på gården. Vi ser att barnens intresse för att leka tillsammans utvecklas och att de lär av varandra. Deras språk utvecklas på ett horisontellt plan då de vill göra sig förstådda inför varandra för att kunna leka. De vill ingå i de sociala processerna och sammanhangen mer. Utifrån läroplanen för förskolan så har vi fått in ämnesdidaktiska områden som matematik, skapande, socialt samspel, bygg och konstruktion, samverkan med förskola-hem, språk och kultur. Genomförandet av projektet har skett genom att vi haft kortare avstämningar och tidsplaner, men även spontana aktiviteter för att ta vara på när barnen är på förskolan. Vi har målat och skapat främst inne på Sjölejonet främst då Sköldpaddan varit i ett utvecklingsskede gällande den pedagogiska miljön.

Något som var väldigt positivt var att alla kunde vara delaktiga och involverade i projektet på olika sätt, oavsett sin ålder. Barnen var engagerade och att vi kunde ta vara på barnens intressen. Det var svårt emellanåt när många pedagoger varit sjuka och när avdelningarna haft introduktioner som även behövt ha fokus, men projektet fortgick ändå trots detta vilket var positivt. Något som förvånade oss en aning var att inga av barnen har försökt att förstöra båten när den blev färdig. De verkar snarare vara stolta över den och tycka att den är fin och rolig! Något som även överraskade positivt var att barnens intresse och engagemang inför projektet höll i sig och det fortsatte att leva vidare över terminen. Något vi alla kände stolthet över var det fina samarbetet mellan avdelningarna och resultatet av båtbygget. I framtiden behöver vi hitta strukturer för tydligare planeringar kring de didaktiska frågorna, vem som gör vad och när. Det var jättebra att skapa någonting konkret som barnen kunde se växa fram och kunna ta på när det blev ett slutresultat. Vi satte en lagom ribba för att projektet skulle kunna fortgå och fortsatte att vara levande trots introduktioner och personalfrånvaro. Vi vill även fortsätta ha ett nära samarbete tillsammans med Sjölejonet då vi ska ha tvärgrupper till hösten och arbeta gemensamt kring olika frågor och projekt.