👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick 1B terminstest

Skapad 2022-06-01 13:31 i Centralskolan Lerum
Grundskola F
Terminstest som omfattar områden berörda i Mitt i Prick 1B vårterminen åk 1.

Matriser

Terminstest Mitt i Prick 1B

Rubrik 1

Nivå 1
Visar ännu inte kunskaper
Nivå 2
Visar delvis kunskaper
Nivå 3
Visar kunskaper
Talen 0-20.
Talens grannar.
Talföljder.
Talföljder i stigande och fallande mönster i talområdet 0-20.
Historiska talsymboler.
Addition med tiotalsövergång.
I talområdet 0-20
Subtraktion utan tiotalsövergång.
I talområdet 0-20.
Begreppen fler och färre.
Fler och färre i talområdet 0-20.
Textuppgift addition.
I talområdet 0-20.
Textuppgift subtraktion.
I talområdet 0-20.
Subtraktion med tiotalsövergång.
I talområdet 0-20.
Talfamiljer.
Sambandet mellan addition och subtraktion i talområdet 0-20.
Mätning av tid.
Analog klocka, hel och halv.
Mätning av längd.
Mäta cm med linjal.
Geometri.
Triangel och fyrhörning.
Taluppfattning, tiotal och ental.
Vilket tal representerar tiobasmaterialet?
Addition utan tiotalsövergång.
I talområdet 0-100.
Subtraktion utan tiotalsövergång.
I talområdet 0-100.
Textuppgift subtraktion.
I talområdet 0-100.