👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: vt 22 åk 4

Skapad 2022-06-01 13:53 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 Samhällskunskap
I detta område kommer vi att arbeta med aktuella nyheter samt diskutera demokrati och diktatur. Vad betyder detta och vad är skillnaderna?

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Kunna uttrycka en åsikt samt försöka motivera den kopplat till de nyheter vi arbetar med 
 • Sammanfatta en nyhet samt berätta muntligt om den för klassen
 • Förstå skillnaden mellan demokrati och diktatur

 

För att lära dig kommer du att:

 • Läsa och lyssna på nyheter 
 • Läsa och lyssna på texter om demokrati och diktatur
 • Sammanfatta en nyhet skriftligt
 • Diskutera nyheter i mindre grupp men också i helklass
 • Arbeta enskilt med instuderingsfrågor

 

Du visar vad du kan när du: 

 • Deltar aktivt i diskussioner vi har kring texter/ nyheter vi läst gemensamt. 
 • Arbetar fokuserat under lektioner
 • Kan nämna någon skillnad mellan demokrati och diktatur
 • Sammanfattar och berättar muntligt om en nyhet
 • Reflekterar skriftligt kring några olika nyheter

Matriser

Sh
Samhällskunskap: vt 22 åk 4

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Nyheter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
Har ännu inte visat detta.
Kan uttrycka en åsikt kring någon händelse i samhället på ett enkelt sätt.
Kan på ett utvecklat sätt uttrycka åsikter kring händelser i samhället och stödjer resonemangen med exempel och detaljer.
Söka information
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
Har ännu inte visat detta.
Har på ett enkelt sätt sammanfattat en nyhet.
Har på ett utvecklat sätt sammanfattat en nyhet.
Demokrati
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
Har ännu inte visat detta.
Kan nämna något kännetecken för demokrati eller diktatur.
Kan nämna flera kännetecken för demokrati och diktatur och ger flera exempel och detaljer kring detta.