👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Tema Forntiden vt 2023 åk 3

Skapad 2022-06-01 15:10 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur skaffade sig människorna mat under Forntiden? Hur gjorde man när man behövde betala något? Vilka spår av Forntiden kan du se i naturen?

Innehåll

Vecka 7 2023 till vecka 15 2023 ska vi arbeta med tema Att leva i världen i SO.

 

Målet och syftet med vårt arbete är:

- Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

- Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

- Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Vi kommer att arbeta:

- Enskilt med uppgifter.

- Arbeta i par.

- Arbeta i mindre grupp.

- Berätta muntligt för varandra.

- Skriva uppgifter för hand.

- Skriva uppgifter på dokument i Chromebook.

 

 

Underlag för bedömning är: 

- Lärandematris.

- Delaktighet under lektionerna.

- Delaktighet i arbeten.

 

- Arbete med uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO Tema Forntiden vt 2023

Rubrik 1

 • SO  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
---------->
Jag
---------->
Jag
---------->
Jag
Aspekt 1
beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
…beskriver hur människan bodde, åt och arbetade med under en tidsepok.
… beskriver hur människan bodde, åt och arbetade med under två tidsepoker.
… beskriver hur människan bodde, åt och arbetade med under tre tidsepoker.