👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så fungerar det

Skapad 2022-06-01 15:41 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde så får eleverna träna sin förmåga att skriva informativa texter med källhänvisning och källförteckning.

Matriser

Sv
Så fungerar det

Ej godtagbar
E
C
A
Skriva texter
Din text fungerar i huvudsak som en informativ text. Texten hänger ihop på något sätt. Texten har viss språklig variation (t.ex. genom att variera ordanvändning, meningsbyggnad eller meningslängd). Texten följer i huvudsak skriftspråkets regler (t.ex. vad gäller stor bokstav, punkter, komman och styckeindelning).
Din text fungerar ganska bra som en informativ text. Texten hänger ihop på ett tydligt sätt. Texten har relativt god språklig variation (t.ex. genom att variera ordanvändning, meningsbyggnad eller meningslängd). Texten följer relativt väl skriftspråkets regler (t.ex. vad gäller stor bokstav, punkter, komman och styckeindelning).
Din text fungerar väl som en informativ text. Texten hänger ihop på ett sådant sätt att läsaren effektivt leds genom textens ämnen. Texten har god språklig variation (t.ex. genom att variera ordanvändning, meningsbyggnad eller meningslängd). Texten följer skriftspråkets regler väl (t.ex. vad gäller stor bokstav, punkter, komman och styckeindelning).
Källgranskning
Du uppvisar förmåga att bedöma källors trovärdighet på ett enkelt vis.
Du uppvisar förmåga att bedöma källors trovärdighet på ett utvecklat vis.
Du uppvisar förmåga att bedöma källors trovärdighet på ett välutvecklat vis.
Innehåll och källanvändning
Din text innehåller information om ämnet från olika källor. Informationen presenteras på ett enkelt vis med i huvudsak fungerande struktur. Texten innehåller i huvudsak fungerande källhänvisningar.
Din text innehåller information om ämnet från olika källor. Informationen presenteras på ett utvecklat vis med relativt väl fungerande struktur. Texten innehåller relativt väl fungerande källhänvisningar.
Din text innehåller information om ämnet från olika källor. Informationen presenteras på ett välutvecklat vis med väl fungerande struktur. Texten innehåller väl fungerande källhänvisningar.
Kombinera text och bild
Din text innehåller passande bilder.
Din text innehåller lämpligt placerade och passande bilder.
Din text innehåller lämpligt placerade bilder som på ett effektivt sätt underlättar förståelsen av eller förstärker textens innehåll.