👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 2, VT22 - Läsa och skriva

Skapad 2022-06-01 16:08 i Kärna skola Linköping
Grundskola 1 Svenska
Du ska lära dig att skriva, läsa och förstå olika typer av texter.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan

 • skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
 • markera dina meningar med stor bokstav och punkt 
 • göra mellanrum mellan orden 
 • skriva återberättande och berättande texter
 • stava ord som du skriver ofta  
 • förstå innehållet i det du läst och korrigera dig själv vid behov
 • använda någon läsförståelsestrategi

 

För att lära dig kommer du att

 • träna på att skriva med och utan hjälplinjer 
 • skriva olika typer av texter 
 • träna på olika läsförståelsestrategier 
 • läsa olika typer av texter för att utveckla ditt läsflyt 

 

Du visar vad du kan när du

 • skriver olika typer av texter som du själv och andra kan läsa 
 • skriver meningar med mellanrum, stor bokstav och punkt
 • använder någon läsförståelsestrategi i samband med läsning
 • kan berätta om det du har läst 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska åk 2, VT22 - Läsa och skriva

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsflyt
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer för att kunna läsa enkla meningar med flyt.
Du kan läsa enklare meningar med flyt.
Du kan läsa texter med flyt.
Korrigera sig själv vid läsning
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer för att bli uppmärksam på när du inte förstår orden som du har läst.
Du stannar upp när det uppstår problem och läser för det mesta om och korrigerar dig själv vid behov.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer på att återberätta delar av textens innehåll.
Du visar förståelse för texten genom att du kan återberätta delar av innehållet och svara på frågor.
Du visar förståelse för texten genom att du kan återberätta, svara på frågor och dra slutsatser om innehållet.
Skriva läsligt
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer på att skriva läsligt.
Du skriver oftast så att texten är läslig för dig själv och andra.
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och andra.
Mellanrum, stor bokstav och punkt
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer på att göra mellanrum mellan orden, påbörja meningen med stor bokstav och avsluta med punkt.
Du skriver ofta meningar med mellanrum mellan orden, startar meningen med stor bokstav och avslutar med punkt.
Du skriver meningar och använder flera olika skiljetecken samt stor bokstav.
Återberättande text
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer på att skriva en återberättande text på egen hand.
Du kan med visst stöd skriva en återberättande text på egen hand.
Du kan skriva en återberättande text på egen hand med tydligt innehåll.
Berättande text
 • Sv  1-3
Du behöver träna mer på att skriva en berättande text på egen hand.
Du kan med visst stöd skriva en berättande text på egen hand.
Du kan skriva en berättande text på egen hand med tydlig inledning, handling och avslutning (röd tråd).
Skolverkets bedömningsstöd - Skriva
Låg Du klarar bedömningsstödet i skriva på låg nivå.
Mellan Du klarar bedömningsstödet i skriva på mellannivå.
Hög Du klarar bedömningsstödet i skriva på hög nivå.
Skolverket bedömningsstöd - Läsa
Låg Du klarar bedömningsstödet i läsa på låg nivå.
Mellan Du klarar bedömningsstödet i läsa på mellannivå.
Hög Du klarar bedömningsstödet i läsa på hög nivå.