👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 1-3

Skapad 2022-06-01 18:29 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundplanering för bild i åk1
Grundskola 1 – 3 Bild
Konst och bilder av olika slag finns överallt runtomkring oss. De kan vara vackra, roliga, konstiga, tråkiga och fula. Men alla säger de oss något. I ämnet bild ska du få lära dig om hur bilder skapas och kan tolkas. Du ska också få utmana din egen fantasi och kreativitet genom att titta, upptäcka och framför allt göra själv.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Du ska få lära dig:

 • olika tekniker för att göra bilder och former
 • att använda olika redskap vid bildframställning och hur dessa påverkar bilduttrycket
 • grundläggande färglära
 • hur bild och text kan samverka för att föra fram ett innehåll

Viktiga begrepp du ska få lära dig:

 • Grundfärg
 • Komplementfärg
 • Nyans
 • Material
 • Teknik
 • Skulptur
 • Konst

Hur ska jag lära mig?

Du ska få lära dig genom att:

 • göra bilder och former utifrån olika tekniker och material
 • träna på olika finmotoriska aktiviteter som behövs vid bildskapande 
 • göra bilder till t ex egna upplevelser och kunskaper, sagor, berättelser och faktatexter
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar
 • göra studiebesök på museet och tillsammans med andra samtala om dina upplevelser

Hur ska jag visa vad jag lärt mig? 

Det visar du genom att du:

 • gör bilder utifrån olika tekniker och med olika material
 • gör bilder till egenskrivna texter som passar och förstärker dina texter
 • gör bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • du kan grundfärgerna och kan använda dem för att göra egna färgblandningar
 • berättar om dina åsikter och vad du tycker att en konstbild förmedlar för en kamrat och för din lärare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild åk 1-3

Bildframställning

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
Jag kan skapa egna påhittade bilder och former.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande och informativa bilder till olika slags arbetsområden i skolan.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa genomtänkta, berättande och informativa bilder med ett personligt uttryck.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda flera olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan på ett säkert sätt använda olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
Jag kan med stöd ta digitala fotografier.
Jag kan på egen hand ta digitala fotografier.
Jag kan på egen hand ta digitala fotografier och använda mig av enkla funktioner såsom blixt och zoom.
Jag kan med säkerhet ta digitala fotografier och jag kan föra över fotografierna till andra program.

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
Jag kan skapa enkla bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och några blandningar av dessa.
Jag kan på ett säkert sätt skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och flera sekundärfärger.
Jag kan använda mig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund för att skapa en egen bild. Jag kan använda mig av grundfärgerna och sekundärfärgerna.
Verktyg och material
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa bilder och former.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda mig av, benämna och blanda flera olika verktyg och material.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av, benämna och blanda ett flertal olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder, modeller och former.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
Jag kan med stöd skapa bilder i formbara material.
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material.
Jag kan använda olika formbara material för att skapa bilder.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av de olika formbara materialen för att skapa olika bildarbeten.

Bildanalys

Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
 • Bl  1-3
Jag kan uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om bilders uttryck.
Jag kan på egen hand reflektera och berätta om bilders uttryck.