👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner vt-22 åk 8

Skapad 2022-06-01 21:28 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 Teknik
Du kommer att få lära dig om stabila och hållfasta konstruktioner. Du kommer få undersöka Rönnowskolan som byggnad och förklara hur den är uppbyggd. Du kommer tillsammans med en klasskompis konstruera en modell av ett torn och enskilt utvärdera tornet. Planeringen för arbetsområdet, vilka konkreta mål vi ska jobba med och de aktuella kunskapskraven hittar du i Classroom No åk 8d.

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik 7-9

F (Insats krävs)
E
C
A
1 Tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2 Material & deras användning
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
3 Genomföra arbeten
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4 Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5 Dokumentera
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.