👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, fattiga och rika länder

Skapad 2022-06-01 22:09 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Detta avsnitt kommer att handla om befolkningsfördelning samt miljö, människor och hållbarhet.
Grundskola 9 Geografi
I detta arbetsområde ska vi studera hur fattiga och rika länder utvecklas och se på skillnader mellan dem. När länder utvecklas är det viktigt att tänka på ett lands samtliga resurser, dvs ekologisk- ekonomisk- och social hållbarhet och att vi använder dem på rätt sätt.

Innehåll

 UPPGIFT

1. Välj ett land/område i världen som är på gång att utvecklas och ligger på en sårbar plats. Jämför med ett rikt land/ fattigt land helst i samma världsdel. Om du vill, jämför med Sverige. Tänk på att största delen av din presentation ska handla om det valda landet (ej det land du jämför med).

2. Sök information på internet om platsen du valt. 

3. Hänvisa till källor i en källförteckning.

4. Slutligen, ha en egen åsikt. dra egna slutsatser i din jämförelse av platserna (det går också bra om du jämför direkt i texten från början).

 

 

Ha med detta:

-Historisk bakgrund, har landet varit i  inbördeskrig, haft en diktator eller varit ockuperat?

-BNP per capita, HDI

-klimat, naturresurser, handel, turism, ekonomi.

HUR ska de fattiga länderna komma ur fattigdomen och kunna utveckla sitt land? eller PÅ vilket sätt har de rika länderna blivit rika och stannat kvar i utvecklingen? Förklara. Kom med förslag på lösningar.

Ha med en jämförelse med ett annat land med motsatt ekonomi, ex  rikt/ fattig, fattigt/ medel osv. Helst i samma världsdel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Geografiska begrepp
Förstå och använda begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Samspel människa, samhälle & naturekt
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.