👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 4C vt 2022 "Glasögon"

Skapad 2022-06-02 07:24 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
Glasögon står i fokus under detta tekniktema. "Hur länge har egentligen glasögon funnits och hur har de utvecklats över tid?" är frågor vi bland annat kommer söka svar på. Projektet avslutas med att alla, utifrån en egen idé, får tillverka ett par egna glasögonbågar.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan

- genomföra ett enkelt konstruktionsarbete kopplat till glasögon

- arbeta med och förbättra skisser

- genomföra ett projekt utifrån teknikutvecklingens olika faser

- beskriva hur glasögonen har haft för betydelse för människan

- beskriva hur glasögon har utvecklats över tid

- kombinera bild, ord och ljud för att åskådliggöra arbetsprocessen och förmedla ett budskap kopplat till dina glasögon

 

För att lära dig kommer du att

- arbeta med de olika faserna i ett teknikutvecklingsarbete.

- titta på hur olika slags glasögon kan se ut och vara uppbyggda

- delta i genomgångar och titta på olika filmer kopplat till temat

- utforma en glasögonbåge med ett tema som du själv valt.

- dokumentera ditt arbete i form av idésamlande, text, skiss och fysisk modell.

- sammanställa arbetet med dina glasögon i en film.

 

 

Du visar att du kan när du

- prövar, omprövar och förbättrar såväl skiss som modell.

- gör en fysisk modell av din skiss.

- reflekterar över din arbetsprocess.

- beskriver hur glasögon utvecklats över tid samt vad drivkrafter bakom teknikutveckling kan vara.

- sammanställer arbetet i en film.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Glasögonbågar - åk 4

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar och utveckling
Du har ännu ej visat detta.
Du kan enkelt beskriva glasögonbågars uppbyggnad och använder då några begrepp. Du kan ge något exempel på material som används. Du kan även ge något exempel på hur glasögon har utvecklats över tid.
Du kan beskriva glasögonbågar och använder då flera begrepp. Du kan ge flera exempel på material som används. Du kan även ge några exempel på hur glasögon har utvecklats över tid.
Dokumentation
Du har ännu ej visat detta.
Du kan göra en enkel skiss över hur du ska arbeta. Skissen går till viss dela att följa.
Du kan göra en tydlig och noggrann skiss över hur du ska arbeta. Skissen är enkel att följa.
Konstruktion och arbetsprocess
Du har ännu ej visat detta.
Du kan bygga och förbättra dina glasögonbågar. Du prövar och omprövar under arbetets gång och hittar med visst stöd lösningar på problem som uppstår.
Du kan bygga och förbättra dina glasögonbågar. Du prövar och omprövar under arbetets gång och hittar då egna lösningar på problem som uppstår.
Reflektion
Du har ännu ej visat detta.
Du kan på ett enkelt sätt reflektera kring ditt teknikarbete. T ex lyfta fram någon förändring du gjort under arbetets gång.
Du kan reflektera kring ditt teknikarbete och lyfter då fram flera olika delar i arbetet, t ex förändringar, problemhantering och framgångsfaktorer.
Dokumentation i form av film
Du har ännu ej visat detta.
Du kan sammanställa en film där ljud, bild och text till viss del samspelar. I filmen framkommer vissa delar av teknikarbetets olika faser.
Du kan sammanställa en film där ljud, bild och text samspelar. I filmen framkommer många delar av teknikarbetets olika faser.