👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4b - Kap. 10

Skapad 2022-06-02 07:44 i Norrsätraskolan Sandviken
Koll på Matematik 4b - Kapitel 8
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 10 som handlar om Geometriska objekt, massa och volym.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av t ex. spel.
 • Använda oss av Bingel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga:

- att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt

- att jämföra, uppskatta och mäta massa och volym

- att enhetsomvandla massa och volym

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • En diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4B - Kapitel 10

Behöver träna mer
Godkänd
Uppgift 1
Eleven känner igen och namnger olika geometriska objekt.
1 rätt
2-3 rätt
Uppgift 2
Eleven beskriver tredimensionella geometriska objekt.
Fel beskrivet eller inte beskrivet alls
Beskriver 1 objektet med minst två begrepp
Visar på högre nivå: beskriver 2 objekt med minst tre begrepp
Uppgift 3
Eleven reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda för massa
0-1 rätt
2-3 rätt
Uppgift 4
Eleven hanterar enhetsbyten inom storheten massa.
0-1 rätt
2-4 rätt
Uppgift 5
Eleven beräknar och enhetsomvandlar massa
0 rätt
Rätt på A uppgiften
Visar på högre nivå Rätt på A och B uppgiften
Uppgift 6
Eleven hanterar enhetsbyten, jämför och storleksordnar volym
Inte rätt ordning
Rätt ordning
Uppgift 7
Eleven hanterar enhetsbyten inom storheten volym
0-3 rätt
4-6 rätt
Uppgift 8
Eleven formulerar och löser problemet genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Inte lyckats med uppgfiten
Eleven har "fyllt" hinken med minst 3,5 liter och använt minst två enheter.
Högre nivå: Eleven har "fyllt" hinken med 5 liter och använt alla enheter.