👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Pedagogisk planering

Skapad 2022-06-02 09:58 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: Maj

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-6 år

År och datum: 2022-06-02

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 

Teknik

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Få grundläggande erfarenheter och kunskaper om programmering. Jobba med en ny robot på ett lekfullt sätt och som en naturlig del av vardagen i förskola. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-

Roboten introduceras till de yngre barnen i gruppen när de äldre har annan undervisning. De blir kompetenta och kan lära sina kompisar.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

Via unikum och samtal vid husmöte

Planeringen upprättad av:

Carina, Anki, Filippa

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18