👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska. Tema "Våren".

Skapad 2022-06-02 10:19 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Läsa, skriva, sjunga, måla , pyssla runt om temat "vår".
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Как мы отличаем осень от весны и почему они такие разные? А что такое весенний лапбук? Это и многое другое мы будем обсуждать в весеннем полугодии. Нам помогут писатели, художники и музыканты, которым тема времён года тоже была интересна.

Innehåll

Tema: Höst

Våra mål:

 • Kunna samtala om hur våren kommer till uttryck i konst
 • Kunna samtala om sina känslor och beskriva dem i relation till olika årstider och konstverk
 • Kunna återberätta och samtala om berättelser vi läst högt           
 • Bli mer flytande i läsning och skrivande  
 • Kunna betydelser av nya ord som vi mött under terminen                        

Наши цели:

 • научиться поддерживать беседу о том, какими средствами описывается осень в искусстве
 • научиться описывать свои чувства в отношении времён года и произведений искусстваа
 • уметь пересказывать тексты 
 • укрепить чтение и письмо
 • знать значение новых слов этого полугодия

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Ryska. Tema "VÅREN".

Rubrik 1

Nivå 1
grundläggande nivå
Nivå 2
på väg mot högre nivå
Nivå 3
högre nivå
Aspekt 1
Att läsa och förstå
Läser stapplande. Förstår huvudtanken.
Läser de flesta ord utan att staka sig. Kan förklara de flesta budskap som inte står uttryckligen i texten utan finns mellan raderna.
Läser till stor del med flyt, stannar vid nya och komplicerade ord, läser om. Förstår sammanhanget och underliggande budskap.
Ny aspekt
Att samtala genom att använda ord och begrepp
Samtalar om tydligt framträdande budskap.
Använder nya ord och begrepp vid återberättande och samtal.
Samtalar i välutvecklade meningar, använder nya begrepp på rätt sätt.
Ny aspekt
Att skriva texter
Skriver av.
Kan skriva efter gehör (diktamen). Lyssnar efter ljud för att stava ord och meningar.
Börjar skriva ner egna tankar och svar på frågor på egen hand.