👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar i hemmet och yrken där teknik är en central del

Skapad 2022-06-02 10:35 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Tekniska system i hemmet
Grundskola 5 Teknik
I våra hem finns många tekniska lösningar som hjälper till att göra saker och lösa olika problem som kan uppstå, till exempel alla redskap i köket och kläderna du har på dig samt förvaring av dina kläder och redskap. Detta ska du få veta mer om!

Innehåll

 

Syfte

 

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig. När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om tekniska lösningar.

Mål

 • Känna till olika föremål och redskap med rörliga delar som finns hemma.

 • Känna till hur de rörliga delarna är sammanfogade av olika mekanismer.
 • Kunna ange olika sätt att förvara skor och kläder

 • Känna till “De mäktiga fem”

 • Veta vad en designer gör.
 • Veta hur designprocessen av vardagsföremål går till

 • Kunna olika ord och begrepp som används i teknik, och om olika tekniska lösningar.
 • Känna till de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Känna till hur tekniska lösningar i hemmet och samhället förändrats över tid, och några orsaker till detta.

 

Viktiga ord och begrepp att känna till efter avslutat arbetsområde är:

Viktiga ord och begrepp

 

 • komponent

 • tekniskt system

 • friktion

 • axel

 • fästpunkt

 • vridningspunkt

 • kriterier

 • prototyp

 • patent

 • ergonomi

Arbetssätt:

 

 • Vi kommer att läsa faktatexter

 • Vi läser alla texter tillsammans och sedan gör vi uppgifterna enskilt samt i grupp

 • Vi samtalar och diskuterar om olika tekniska lösningar som finns i hemmet och för- och nackdelar med dem
 • Vi ska identifiera och samtala om olika vardagsföremål i hemmet som har rörliga delar.
 • Ni kommer även att få sortera olika vardagliga tekniska lösningar kategorier

 • Vi lär oss också om hur teknik ingår och förändrar förutsättningar för olika yrken

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner om olika tekniska lösningar och deras funktion samt fördelar och nackdelar med dem.
 • Vara delaktig i samtal och diskussioner pm vardagsföremål med rörliga delar.
 • Namnge de fem enkla maskinerna och hur de fungerar.
 • Känna till olika sätt att förvara kläder och redskap i hemmet.
 • Veta vad en designer gör och känna till någon svensk designer/formgivare och vad denna har designat.
 • Kunna använda de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Kunna dokumentera i teknik med skisser med förklarande ord och begrepp och ritningar med symboler och måttangivelser.
 • Känna till hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • kunna använda olika begrepp när du pratar om teknik och tekniska lösningar i vardagen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6