👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva beskrivande text - Ett nordiskt land

Skapad 2022-06-02 10:50 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med beskrivande texter. Samarbete SO och Sv kring de nordiska länderna och att läsa och skriva faktatext. Läromedel: ZickZack Skrivrummet, PULS Geografi Norden
Grundskola 5 Geografi SO (år 1-3)
Vi arbetar med beskrivande texter. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en beskrivande text, styckeindelning med rubriker samt olika språkliga knep inom denna texttyp. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en egen beskrivande text, en faktatext om ett land i Norden. arbetsområdet Geografi Norden i SO.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå syftet med en beskrivande text.
 • kunna göra en text där fakta presenteras på ett  tydligt och organiserat sätt för att vara lättillgänglig för läsaren.
 • kunna skriva en text som är anpassat till målgruppen.  
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för beskrivande text.

 

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om att läsa och skriva samt om att använda passande språkbruk för en beskrivande text.

 

 

Uppgifter

 • Skriva egen faktatext om ett nordiskt land

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

SO Ge
Beskrivande text årskurs 5 - Ett nordiskt land

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Struktur
Rubrik Inledning Styckeindelning Styckesrubriker Bild med bildtext Presentation av statistik i tabell eller diagram
Landet är rubrik på texten. Har delat upp texten i några stycken.
Har en inledning och delar upp texten i stycken med styckerubriker. Har med en bild som är kopplad till innehållet i sin text.
Har en inledning och delar upp texten i tydliga stycken med styckerubriker. Har med en bild som är kopplad till innehållet i sin text med en bildtext. Presenterar någon statistik i tabell- eller diagramform.
Inledning
Skriver en inledning där antingen geografiskt läge eller grannländer presenteras.
Skriver en inledning där både geografiskt läge och grannländer presenteras.
Skriver en inledning där både geografiskt läge och grannländer presenteras. Inledningen har dessutom en jämförelse med ett annat nordiskt land.
Innehåll
statsskick, natur, befolkning, klimat, ekonomi, turism
Presenterar fakta om landet i minst 4 av dessa 6 stycken.
Presenterar fakta om landet i alla 6 stycken. Innehållet presenteras på ett tydligt sätt och styckena presenteras med en rubrik.
Alla givna rubriker finns med samt ytterligare någon/några stycken. Innehållet presenteras på ett tydligt sätt och styckena presenteras med en rubrik.
Textbildning
Jämförande sambandsord
Använder enstaka sambandsord för att jämföra någon fakta.
Använder flera olika jämförande sambandsord för att presentera fakta.
Använder jämförande sambandsord för att påvisa likheter och skillnader inom landet eller i jämförelse med andra länder.
Tempus
presens
Använder i huvudsak presens i sin text.
Använder presens genomgående i texten.
Språkliga knep
jämförande sambandsord, adjektiv, ämnesspecifika ord och begrepp, varierad meningsbyggnad
Använder något språkligt knep för att påvisa fakta.
Använder några språkliga knep för att påvisa fakta. Använder vissa ämnesspecifika begrepp. Undviker upprepning av landets namn i början av mening.
Använder olika språkliga knep medvetet för att påvisa fakta. Använder ämnesspecifika begrepp på ett fungerande sätt. Skriver med varierade meningar genom att inleda meningarna på olika sätt.
Källor
Hänvisar till en källa.
Hänvisar till minst två källor. Anger både titel, författare och förlag.
Hänvisar till flera källor. Anger både titel, författare och förlag alternativt hemsida.