👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - språklära i årskurs 5

Skapad 2022-06-02 11:10 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Återberättande text
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara svenskan - språklära, årskurs 5. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment. Vi kommer arbeta med alfabetisk ordning, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Du ska få träna på att se hur språket är uppbyggt och följa språkliga normer, meningsbyggnad, använda rätt skiljetecken och använda dig olika stavningsregler.

Hur arbetar vi?

- gemensamma genomgångar

- arbete i boken både självständigt samt i par

- titta på Grammatikbolaget för att fördjupa oss i de grammatiska delarna

- läxor på elevspel

Hur bedöms du?

 

- delaktighet under arbetsgångarna

- bedömning av hur du besvarar frågorna och formulerar dig skriftligt

- fortlöpande små tester efter varje avslutat avsnitt