👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgen 21/22

Skapad 2022-06-02 14:39 i Bäckens förskola Östersund
Förskola
Planering och analys av läsåret 21/22

Innehåll

FÖRBEREDELSE

Vad ska vi göra?

Gruppbyggande i början.
Naturen som fokusområde, djurfakta, månadens djur.
Bornholm, fortsätta med två veckor per samling.

Plan mot kränkande behandling nu när de börjar bli äldre.

Kanin och igelkott, sen känslor.


Mån, ons  – Bornholm
Tis, fre – kanin och igelkott, sen känslor
Tors – Månadens djur


Aktivitetskort efter läsvila, vad vill jag göra?
Städkort?

 

Hur ska vi göra?

Mycket tillsammans-lek, styra gruppsammansättningen, ”klossa” i dörröppningar
Fortsätta ta in naturen på avdelningen, Välja ett djur i månaden vi fokuserar på, utflykter.
Bornholm, vi tar om det från början för att ge de som ej gjort det än en chans att komma in i rutinen.
Läsa kanin och igelkott, koppla eftervila-aktiviteten till dagens bok. Sen prata om känslor och koppla aktiviteten till den känslan.

 

 GENOMFÖRANDE

Vad gjorde vi ?

Allt vi planerat påbörjades, förutom det riktade känslo-temat.

 

ANALYS

Vad gick bra och varför?

Bornholm: Här fick vi in ett bra flow och rull på samlingarna. Barnen tyckte om det och vi märkte en stor utveckling hos dom. Absolut uppskattade samlingar som gett dom mycket. Nästa termin kör vi på med nästa nivå med fortsatt anpassning efter barnen.

 

Gruppbyggande: Fin grupp med stor tillit och förtroende för varandra. Finns absolut grupperingar, men inte direkt några som är så pass fasta att de exkluderar andra. Stor utveckling hos dem, både socialt och i leken. Har under terminen haft lite minskad barngrupp av förklarliga skäl, så har inte direkt haft behov att klossa i dörrar och vara stenhårda. Där emot har vi flyttat en dörr så barnen kan få lugn och ro i naturrummet (och även vi, ljudmässigt) men ändå vara under uppsikt pga glasruta i dörr.

Känslor: Inget vi jobbat med specifikt, men de har ändå utvecklats och börjat kunna sätta ord på sina känslor, går absolut att utveckla.

 

Vad gick inte bra och varför?

Kanin och Igelkott: Vi började under HT21, men kände snabbt att det inte riktigt klaffade med våra barn, dom var inte där. Vi tog nya tag under VT22 och har till dags datum gått igenom fyra böcker med blandat resultat. Vi känner fortfarande att det är svårt att fånga dom, det är spretigt. Kan mycket väl ha med oss och vårt engagemang att göra. Till nästa termin tänker vi att vi börjar med Kompisböckerna på en gång.

Månadens Djur: Vi började starkt men tappade farten, barnen var intresserade och engagerade men saker kom i vägen. Vi får se om detta återkommer eller ersätts av någonting annat.

 

Hur kan vi se att det har skett ett lärande hos barnen?

 

Bornholm: Här ser vi, förutom en språklig utveckling, även att ramsor, rim och sånger lever även utanför samlingarna. Vi har plockat in annat rim-material och använt utanför samlingarna och barnen har i majoritet förstått konceptet.

Gruppbyggande: Rent lärandemässigt har samarbetet och omtanken för varandra utvecklats mycket. Man hjälper varandra med kläderna och frågar hur det gick vid skador osv. I och med att de blivit äldre kan ju detta vara en ”naturlig” utveckling, men vi tänker anta att det även beror på vårt fokus på just detta. Vi ser även att barnen är med kärleksfulla mot varandra men även mot oss. De finner trygghet hos varandra och hos oss pedagoger.

 

Känslor: I och med att känsloprojektet aldrig flög finns ingenting direkt dokumenterat kring detta men vi har jobbat mycket i vardagen med att bekräfta och sätta ord på barnens känslor. Detta märker vi har fastnat och barnen kan oftast berätta vad de känner i olika situationer.

 

Kanin och Igelkott: Det här ”projektet” är fortfarande rätt nytt för gruppen, så vi har faktiskt inte sett så mycket lärande kopplat till detta än. Vi tänker att det kommer mer framöver när vi fortsätter med böckerna nästa termin.

 

Månadens djur: Även om det inte blev så långvarigt har de djur vi gått igenom fastnat hos barnen. De pratas och reflekteras kring djuren i perioder.

 

 

UTVECKLING

 

Hur ska vi vidareutveckla för att komma ett steg längre?

 

Bornholm: Vi går vidare till nästa del för äldre barn, men fortsätter att anpassa innehållet efter barngruppen. Här har vi även tankar kring att plocka lite ”best of” från de samlingar vi redan gjort och blanda upp i det nya.

Gruppbyggande: Nu när pandemin är över och vi har stor grupp igen ökar behovet att dela den i mindre delar. Introducera timer i början? Fortsätta ha en tanke bakom vår gruppindelning och utmana i nya konstellationer, men även främja de som leker ”bra” och ge dom tid att fortsätta utvecklas.

 

Känslor: Detta får fortsätta vara någonting mer flytande som vi pratar om dagligen.

 

Kanin och Igelkott: Detta tänker vi att vi prioriterar i början av terminen. Dela upp varje bok i två block, ett introducerande och ett reflekterande.

 

Månadens djur får vila på hyllan denna termin.

 

Generellt måste vi börja reflektera mer med barnen, det är nu i en bra ålder och så pass bekväma med upplägget vi valt att deras reflektioner inte bara kan vara ett stöd för oss utan också de andra barnen i gruppen
 

Hur kommer vi att kunna se att vi gått framåt?

Bornholm: Språklig utveckling och engagemang i samlingarna, bättre samtal med barnen men även att de vågar använda sin röst i olika sammanhang.

Gruppbyggande: En utvecklad gemenskap och trygghet i gruppen. Mycket händer under en sommar, så höstterminen kan bli svår när saker hänt med individen som resten av gruppen inte ”hängt med” på. Fokusera mycket på just gruppbyggande och samspel.

 

Känslor: Här vill vi se både en språklig och känslomässig utveckling i samspel. Att kunna benämna och prata om sina känslor samtidigt som man kan reglera dom (inom rimlighetens gräns såklart). Det är såklart ett väldigt högt satt mål för ett gäng fyraåringar, men med den utvecklig vi sett tror vi att de med rätt förutsättningar kan komma långt.

 

Kanin och Igelkott: När böckerna lever i vardagen. När de kan referera till och använda böckerna som stöd i vardagen och samspelet med kamraterna.