👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - Vår världsdel

Skapad 2022-06-03 09:51 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 4 – 9 Geografi
Vi har arbetat med Europa och lärt oss om natur- och kulturområden samt namngeografi i Europa.

Innehåll

Arbetsområde:

Under arbetsområdet har vi lärt oss om Europas karta samt natur- och kulturområden i Europa. 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna beskriva gemensamma drag i de centraleuropeiska länderna.
 • Du ska kunna förklara skillnaderna mellan jordbruksmark, grässtäpp, bergsområden och stadsmiljöer.
 • Du ska kunna beskriva hur naturen och klimatet ser ut i olika delar av Europa.
 • Du ska kunna namnet på några städer och länder i Europa. 
 • Du ska kunna använda en kartbok på ett korrekt sätt. 
 

Undervisning:

Vi har kollat på hur kartan i Europa ser ut, var vissa länder och städer ligger. Under arbetets gång har vi kollat på en gemensam power point och sedan haft olika uppgifter utifrån vad vi har pratat om. Vi avslutade området med ett litet prov. Vi har även tränat på att hitta i kartböcker. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6